Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking: Methodisch werken met het ECD

Gepubliceerd op: 22-01-2021

Laatst bijgewerkt op: 26-01-2021

Is jullie ECD te onoverzichtelijk en te uitgebreid en heeft informatie geen eenduidige plaats? Gebruik dan de handreiking voor een eenduidige werkwijze voor methodisch werken met het persoonsgericht zorgleefplan in het ECD. In de handreiking vind je werkinstructies op alle stappen van het zorgproces en hoe de info vast te leggen in het ECD.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Methodisch werken met het ECD

Waarom?

De handreiking ‘Eenduidige werkwijze voor methodisch werken met het persoonsgericht zorgleefplan in het ECD’ inspireert als….

 • …het ECD onoverzichtelijk en uitgebreid is, informatie geen eenduidige plaats heeft.
 • …de norm ‘zo doen we het hier’ in de processtappen ontbreekt.
 • …medewerkers niet weten wat er precies verwacht wordt bij het ophalen en vastleggen van informatie (persoonsgericht en veiligheid) in het ECD.
 • …duidelijke werkinstructies bij dossiervoering (ONS) ontbreken.
 • …zorgplannen te uitgebreid zijn, met te veel doelen om op te rapporteren.
 • …eenduidige afspraken voor persoonsgerichte informatie en samenspel met de familie ontbreken.

Beschrijving werkwijze en werkinstructies

Wat?

De handreiking biedt een beschrijving voor een eenduidige werkwijze voor persoonsgericht werken met het zorgleefplan en een voorbeeld voor de inrichting van een ECD (ONS).

In de handreiking vind je een uitwerking en werkinstructies op alle stappen van het zorgproces en hoe de info vast te leggen in het ECD. Het gaat dan om:

 • Ken je cliënt, inclusief levensloop en informatie voor goed samenspel met familie
 • Weet wat er speelt, belemmeringen welbevinden en risicosignalering
 • Wat is afgesproken: zorgplan en zorgkaart dagelijkse zorg
 • Uitvoeren en rapporteren dagelijkse zorg
 • Mdo en zorgleefplangesprek, aanpassen in 3 variaties

Welk niveau?

Dit proces gaat over het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naasten. De PDCA-cyclus komt in zijn geheel aan bod, gericht op doorstroom van het proces.

Resultaat methodisch werken

Wat levert het op?

 • De norm: zo doe we het hier.  Een eenduidige werkwijze methodisch werken met ECD.
 • De PDCA-cyclus gaat draaien omdat het zorgplan praktischer is met minder doelen om op te rapporteren en beter te monitoren. Bovendien is het meer persoonsgericht met samenspel met de familie.
 • Heldere vaste plaats voor persoonsgerichte en zorginformatie in het ECD.
 • Duidelijke verwachtingen voor medewerkers, met name EVV/contactverzorgende
 • Praktische uitwerking van het Zorgleefplan (=zorgplan + zorgkaart dagelijkse zorg + cliëntagenda) professioneel en praktisch houden.

Door wie te gebruiken?

 • zorgmedewerkers
 • leidinggevenden en management
 • kwaliteitsverpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen
 • scholingsmedewerkers

Hoe te gebruiken?

De handreiking is te gebruiken als:

 • onderdeel van het kwaliteitshandboek
 • naslagwerk voor medewerkers, ook bij inwerken
 • spiekboekje voor het maken van de Zorgkaart dagelijkse zorg en Zorgplan

Download

De handreiking ‘Eenduidige werkwijze voor methodisch werken met het persoonsgericht zorgleefplan in het ECD’ is ontwikkeld in 2020. Download de handreiking onderaan deze pagina.

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands