Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgTechnologie en Digitale zorg

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Organisaties in de langdurende zorg zetten steeds vaker zorgtechnologie in. Het geeft een oudere bijvoorbeeld een deel van de eigen regie terug of biedt een medewerker tijdsbesparing. Maar wat vraagt de inzet van technologie van de organisatie en de zorgprofessionals? En wat zijn er allemaal voor innovaties?

Zorgtechnologie draagt bij aan een meer toekomstbestendige, kwalitatieve ouderenzorg. Bij zorgtechnologie is het belangrijk dat het aansluit op de behoeftes van ouderen en dat het zorgprofessionals ontlast. In dit thema ‘Technologie en digitale zorg’ vind je kennis over de nuttige inzet van zorgtechnologie en tal van tools en praktijkvoorbeelden.

Toekomstbestendig fundament voor technologie

Hoe vaak hoor je niet dat implementatie van digitale zorg strandt in de implementatiefase? Om echt stappen te maken met digitale zorg, of om überhaupt stappen te maken richting toekomstbestendige zorg, moet een zorgorganisatie eerst haar bedrijfsvoering op orde hebben. ‘De basis op orde’ noemen we dat. Denk aan de visie van de organisatie, en aan de technische infrastructuur, zoals centrale ICT-systemen en netwerken. Pas als je deze aspecten goed op orde hebt, kun je verder bouwen aan de technologiebasis van de organisatie.

Naast een basis die op orde is, hebben zorgorganisaties er ook baat bij als ze de bestaande systemen zo goed mogelijk benutten. Denk aan het Elektronisch Cliënten Dossier, of het Verpleeg Oproep Systeem. Bij het optimaal benutten van deze centrale systemen wordt het primaire zorgproces maximaal ondersteund door de technologie. Dat is: ‘de basis beter benutten’.

Digitaal als het kan

Innoveren is een manier om in te spelen op ontwikkelingen als dubbele vergrijzing, meer vraag naar zorg en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. ‘Digitaal als het kan’ is dan ook een belangrijke pijler in de WOZO-beweging van de overheid. Voor zorgorganisaties brengt dit vragen met zich mee. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat zorgtechnologie geen doel op zich wordt? Of hoe zorg je ervoor dat het niet blijft bij steeds nieuwe pilots, maar dat je als organisatie ook echt de stap naar structurele inzet maakt? Belangrijk hierbij is het hebben van een goed afgewogen beeld waar je naar toe wilt. Dit vat je in een visie en strategie of koers. Maar hoe kom je hiertoe en hoe zorg je ervoor dat er ook naar gehandeld wordt? In dit thema vind je modellen en stappenplannen om je te helpen bij het invoeren en toepassen van zorgtechnologie.