Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgImplementatie technologie

Technologie is niet meer weg te denken uit de maatschappij en ook steeds meer zorgorganisaties implementeren technologie om de zorg voor bewoners beter te maken. Maar hoe richt je zo’n implementatieproces nu in? En hoe zorg je ervoor dat technologie een middel blijft en geen doel op zich wordt?

Hoe verloopt een succesvol implementatietraject? Bij dit onderwerp ‘Implementatie technologie’ lees je over verschillende manieren waarop zorgorganisaties de implementatie van technologie in de praktijk benaderen. We geven voorbeelden van technologie die de zorg voor bewoners verbetert en het werk van zorgprofessionals ondersteunt.

Duurzame invoering

Voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe andere zorgorganisaties zorgtechnologie duurzaam  invoeren. We bekijken dat vanuit verschillende perspectieven en staan stil bij de vraag wat implementatie van technologie betekent voor de bewoner en de zorgprofessional. Waar moet je rekening mee houden? En hoe zorg je voor een waardevolle  bijdrage aan de  kwaliteit van leven van bewoners?

Honingraatmodel en Innovatie-Route

Iedere technologie gaat door een ontwikkelproces, voordat deze als bewezen wordt beschouwd. Van inzet voor één zorgvraag tot inzet voor vergelijkbare zorgvragen en voor andere doelgroepen. En van kleinschalige start bij één organisatie tot een landelijke opschaling, waarbij veel meer organisaties er gebruik van maken. Om aan te geven waar een technologie staat in deze ontwikkeling gebruiken we het Honingraatmodel. Voor de volledige implementatie van een technologie in jouw organisatie kun je gebruik maken van de Innovatie-Route. Dit is een concrete aanpak met een stappenplan om te komen tot duurzame implementatie. 

Behoefte bewoners en teams als startpunt

Bij de implementatie van technologie is het belangrijk om de behoefte aan ondersteuning van bewoners en de teams als startpunt te nemen. Maak die behoefte zo specifiek mogelijk. Pas als je het zogenaamde zorginhoudelijk vraagstuk kent kun je bepalen welke technologie het beste past.

Klein beginnen met implementatie

Daarna begin je klein met de gekozen technologie en rolt die vervolgens verder uit als dat wenselijk is en als eventuele problemen opgelost zijn. Het is daarbij van belang dat je steeds goed evalueert en zorgt dat je de nieuwe manier van werken goed in alle processen borgt. Daarmee zorg je dat je werkelijk duurzaam implementeert. Je geleerde lessen neem je mee naar een volgende implementatie en als je later in je organisatie gaat opschalen.

Innovatie-Route ook voor ouderenzorg

De hiervoor genoemde stappen maken onderdeel uit van de implementatie-aanpak in de Innovatie-Route. Deze bevat tools, handleidingen en andere kennisproducten om zelf met implementatie van technologie aan de slag te gaan. De voorbeelden in de Innovatie-Route zelf komen uit de gehandicaptenzorg, omdat deze daar in eerste instantie voor is ontwikkeld. De route zelf is generiek en daardoor ook toepasbaar voor de verpleegzorg en ouderenzorg. 

Hulp bij implementatie

We helpen je graag op weg als je aan de slag wilt met één of meerdere zorgtechnologieën of juist meer de nadruk wilt leggen op datagericht werken. Je kunt op verschillende manieren kennis opdoen: via webinars en leergangen of via LeerDoeDeeltrajecten. Bij een LeerDoeDeeltraject ga je samen met een klein aantal andere organisaties aan de slag met een implementatie of verbetertraject. Ook kun je kiezen voor maatwerkondersteuning. Dit houdt in dat een coach het team voor een langere periode ondersteunt bij de manier waarop je technologie het beste in je organisatie kunt implementeren.