Uitgelicht

Afbeelding bij 'Palliatieve zorg in het verpleeghuis'

Palliatieve zorg in het verpleeghuis

18 apr - Elk verpleeghuis moet aandacht voor palliatieve zorg hebben. Inmiddels is er veel kennis voorhanden. Maar hoe breng je dat in de praktijk? De themabijeenkomst Palliatieve zorg op 8 april was een begin. Lees het verslag.
thema: Persoonsgerichte zorg

Meer tijd en aandacht voor de bewoner

Afbeelding bij '‘Wat hebben meneer en mevrouw Jansen nodig?’'

‘Wat hebben meneer en mevrouw Jansen nodig?’

18 apr - Tijdens de workshop van Caren Kunst, verpleegkundige en zelfstandig coach en trainer, op de themabijeenkomst Palliatieve zorg in het verpleeghuis op 8 april in Utrecht gaan de deelnemers zelf aan de slag met een casus uit de praktijk. Lees het verslag.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij '‘Zou het u verbazen als deze cliënt binnen het jaar overlijdt?’'

‘Zou het u verbazen als deze cliënt binnen het jaar overlijdt?’

18 apr - Verpleegkundige Erwin Mantel werkt in hospice Kajan in Hilversum. Hij verzorgde een workshop tijdens de themabijeenkomst Palliatieve zorg op 8 april over onderzoek naar instrumenten voor signaleren en markeren van palliatieve zorg. Lees het verslag.
thema: Persoonsgerichte zorg

Afbeelding bij 'Pilot Leefplezierplan levert handreiking op voor praktijk'

Pilot Leefplezierplan levert handreiking op voor praktijk

18 apr - De afronding van het pilot-project Leefplezierplan werd 4 april met de deelnemende organisaties gevierd bij de Leyden Academy. Tijdens deze conferentie werd de handreiking uitgereikt die is ontwikkeld en helpt bij het implementeren van het plan.
thema: Persoonsgerichte zorg

Lees meer

Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners

Afbeelding bij ''Medewerkers niet onnodig belasten met regels en protocollen''

‘Medewerkers niet onnodig belasten met regels en protocollen’

16 apr - Onnodige of omslachtige bureaucratie waar medewerkers of klanten tegenaan lopen? De Riethorst Stromenland ontwikkelde een zogeheten Kafkaknop om dit te melden. ‘Het doet een beroep op ons om kritisch te kijken naar waar we mee bezig zijn.’
thema: Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Inzet transitiemiddelen voor bekostiging aandachtbanen'

Inzet transitiemiddelen voor bekostiging aandachtbanen

15 apr - Steeds meer verpleeghuizen werven mensen met een uitkering voor een aandachtbaan. ‘Aandachtzorgers’ ontlasten zorgpersoneel en geven aandacht aan ouderen. Zij worden betaald uit de extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg van de zorgkantoren.
thema: Arbeidsmarkt

Afbeelding bij 'Administratieve lasten: waar kan het minder? Kijkje bij Humanitas'

Administratieve lasten: waar kan het minder? Kijkje bij Humanitas

12 apr - Ook Humanitas is op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat de zorgprofessionals zoveel mogelijk tijd en ruimte hebben voor de mensen waarvoor zij zorgen. Dat doen zij onder andere met schrapsessies.
thema: Administratieve lasten

Lees meer

Leren, verbeteren en innoveren

Afbeelding bij 'Advies NZa om ook bekostiging verpleeghuiszorg te verbeteren'

Advies NZa om ook bekostiging verpleeghuiszorg te verbeteren

12 apr - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een advies uitgebracht aan minister Hugo de Jonge om de bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren.
thema: Gebruik van hulpbronnen

Afbeelding bij 'Amsta ontwikkelt app: Foutloos leren'

Amsta ontwikkelt app: Foutloos leren

3 apr - Bewoners met Korsakov kunnen weer leren met de app van Amsta en studenten ICT van de Hogeschool van Amsterdam. Leuker voor de bewoner én voor de professional.
thema: Technologie

Afbeelding bij 'Dynamiek bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg'

Dynamiek bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

3 apr - Lees in het e-zine van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van maart over de dynamiek en ontwikkelingen bij de deelnemende organisaties.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Lees meer

Facebook

@Waardigentrots

Volg ons

Meest gelezen

Mogelijk ook interessant