Over ons

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.

Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen

Ruim 150 zorginstellingen met ruim 700 locaties doen mee aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en trots. De deelnemers gaan aan de slag met hun verbeterplannen en werken in zogenaamde themagroepen. De thema’s lopen uiteen van ‘Cliënt centraal’ tot ‘Indicatiestelling’ en van ‘Domeinoverstijgende bekostiging’ tot ‘Voedselveiligheid – HACCP’. Bekijk het overzicht van alle thema’s en vind per thema mooie praktijkvoorbeelden, handige tools en interessante beleidsstukken.

Ondersteuningsprogrammma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Een ander onderdeel van Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen is het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen. Dit ondersteuningsprogramma is gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen (locaties) waar sprake is van urgente kwaliteitsproblemen, zoals vastgesteld door IGZ, de Wlz-uitvoerder en/of de bestuurder zelf. Hiervoor kunnen zorgaanbieders zich nog wel aanmelden.

5 pijlers

De kern van het programma Waardigheid en trots is geïllustreerd met 5 pijlers: Veilige zorg, Ruimte voor professionals, Leiderschap, Openheid en transparantie, Samenwerken met cliënt, informele zorg en formele zorg.

5 pijlers Waardigheid en trots (jpg)

Bekijk het overzicht van de belangrijkste informatie en documenten over het programma Waardigheid en trots en de verpleeghuiszorg.

TaskForce Waardigheid en trots

Het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’, bestaande uit de volgende organisaties: