Over ons

Thuis in het Verpleeghuis

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Verpleeghuiszorg kan door die samenhang zekerheid bieden aan verpleeghuisbewoners. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.

Drie doelstellingen

Het programma heeft drie doelstellingen:

Video Programma Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

Waardigheid en trots op locatie

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is in januari 2019 van start gegaan. Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen. Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis.

Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS.

Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots. Binnen Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen hebben 168 verpleeghuizen tussen 2015 en 2018 gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Meer weten