Over ons

Meer dan 500 verpleeghuislocaties nemen deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds de start in 2019. Het is vanaf 1 juli 2021 niet meer mogelijk om je aan te melden. Het ondersteuningsprogramma loopt nog wel door tot eind 2022. Deelnemers krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. De tools, bijeenkomsten en leernetwerken van het programma blijven voor iedereen toegankelijk.

Waardigheid en trots op locatie is een programma binnen Vilans. Vilans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS.

Thuis in het Verpleeghuis

Dit ondersteuningsprogramma is onderdeel van het plan ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’  van minister Hugo de Jonge (VWS). Dit plan liep van april 2018 tot juli 2021 en had als doel het merkbaar en meetbaar verbeteren van de  verpleeghuiszorg. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners. Nu en in de toekomst, op elke locatie.

‘In het verpleeghuis komen zorg, wonen, welzijn en behandeling samen. Bewoners en hun naasten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij in het verpleeghuis van hun keuze de aandacht en zorg krijgen die zij nodig hebben.’

Download het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’

Video Programma Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen

Binnen Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen werkten 168 verpleeghuizen tussen 2015 en 2018  aan betere kwaliteit van zorg voor hun bewoners.

‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.’ Bron: plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ van VWS.

Bekijk de opbrengsten van Ruimte voor verpleeghuizen.

Meer weten