Over ons

Samen voorbereid zijn op een toekomst met waardigheid en trots voor de verpleegzorg. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. De voorkeuren van ouderen veranderen namelijk. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen.

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze opgave. Door het faciliteren van samen leren, kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het sneller en makkelijker benutten van kennis en op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.

We hebben onder andere aandacht voor: 

  1. goed werkgeverschap;
  2. Bedrijfsvoering;
  3. inzet technologie
  4. langer thuis;
  5. Kwaliteit;
  6. anders organiseren, waaronder samenwerking met informele zorg.

Het aanbod voor organisaties

We helpen organisaties op verschillende manieren om zich voor te bereiden op de toekomst. De eerste stap is een gesprek om inzicht te krijgen in welke uitdagingen er zijn voor nu en de komende tijd en wat een organisatie zelf al in gang heeft  gezet. We kijken wat we met elkaar kunnen organiseren om snel de juiste stappen te kunnen zetten en de ondersteuning te bieden die bij de  organisatie past. Denk daarbij aan:

  • inzicht in kansen met een toekomstscan;
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstvisie;
  • deelname aan een lerend netwerk, masterclass of verdiepingstraject;
  • ondersteuning van een coach.

Op deze website, nieuwsbrief, sociale media-kanalen Facebook en LinkedIn en de door ons georganiseerde bijeenkomsten delen we daarnaast kennis en goede voorbeelden uit ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ voor de gehele sector.

Op de programmapagina van Waardigheid en trots voor de toekomst vind je alle informatie over het programma, de ondersteuningsmogelijkheden en hoe je je kunt aanmelden.

Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ is een onderdeel van het grotere beleidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dat uitgaat van de norm: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Het kennisprogramma heeft daarbij aandacht voor de actielijnen 3: ‘passende Wlz-zorg’ en 5: ‘arbeidsmarktproblematiek en innovatie’. Het programma duurt van 2023 tot en met 2027. 

Waardigheid en trots

‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ is in 2015 de start geweest van de beweging waarin het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg centraal staat. De best practices van deelnemende verpleeghuisorganisaties zijn een belangrijke kennisbron voor de vervolgprogramma’s: ‘Waardigheid en trots op locatie’, ‘Waardigheid en trots in de regio’ en het huidige ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’. Lees meer over de opbrengsten van Waardigheid en trots.