Over ons

Thuis in het Verpleeghuis

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. De betrokken partijen zetten met dit plan gezamenlijk de beweging in gang naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg. Lees meer over het programmaplan Thuis in het verpleeghuis.

Waardigheid en trots op locatie

De ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie bestaat uit een Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, eventueel gevolgd met op maat ondersteuning bij de ontwikkelpunten. De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft een locatie van een verpleeghuis inzicht in de mate waarin het voldoet aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat er een scherper beeld van de huidige situatie en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te voeren. Als de organisatie aan de slag gaat met de ontwikkelpunten, kunnen ze op maat ondersteuning van het WOL-team ontvangen. Doordat organisaties die meedoen ieder jaar monitoren hoe ze ervoor staan, geeft dat hen benchmarkgegevens. Deze informatie vormt ook input voor landelijk beleid. Daarnaast verzamelt en bundelt het WOL-team goede voorbeelden, kennis en ervaringen van de deelnemende organisaties. Deze delen we met alle verpleeghuizen. Lees meer over Waardigheid en trots op locatie.

Bekijk het overzicht van de belangrijkste informatie en documenten over het programma Waardigheid en trots en de verpleeghuiszorg.

Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots. Binnen Ruimte voor verpleeghuizen – Waardigheid en trots hebben 168 verpleeghuizen tussen 2015 en 2018 gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Bekijk de opbrengsten

Ondersteuningsprogrammma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Een ander onderdeel van Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen is het ondersteuningsprogramma kwaliteitsverbetering verpleeghuizen. Dit ondersteuningsprogramma is gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen (locaties) waar sprake is van urgente kwaliteitsproblemen, zoals vastgesteld door IGJ, de Wlz-uitvoerder en/of de bestuurder zelf.