Naar hoofdinhoud Naar footer

Leergang

Ben je op zoek naar verdieping op thema’s als langdurende zorg thuis of informele zorg? Wil je weten welke vormen van langdurende zorg thuis er mogelijk zijn binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of ben je op zoek naar concrete handvatten om de samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en naasten vorm te geven? Dan is een leergang misschien iets voor jou.

Wat is een leergang?  

Een leergang is samenhangende een reeks sessies over een bepaald thema die in een halfjaar wordt gegeven. Het bestaat uit een basismodule en een reeks verdiepende modules. In iedere sessie komt een ander onderwerp binnen het thema aan bod. Zo verrijk je je zelf met een stevige basiskennis én kan je je verdiepen in een thema. Je kiest zelf welke modules je volgt.  

Wat doen we?  

Tijdens een sessie delen een of meerdere deskundigen kennis en tips met handige praktijkvoorbeelden. Je oefent in groepjes en wisselt ideeën uit. Zo spijker je in korte tijd je kennis bij en ontdek je handvatten om mee aan de slag te gaan. 

Wat levert het op?  

Een aantal voordelen:  

  • Je doet gericht kennis op 
  • Je leert van elkaar in het interactieve deel 
  • Je kan de kennis direct toepassen in de praktijk 
  • Je bespaart tijd 

Voor wie?  

Voor zorgverleners, teamcoaches, aandachtsvelders, coördinatoren, zorgmanagers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.  

Hoe groot is de groep? 

Het aantal deelnemers varieert tussen de 30 en 60.  

Hoe vaak?  

De Leergang Langdurende zorg thuis heeft een basismodule van twee sessies, en een verdiepende module van tien sessies.  

De Leergang Samenwerken met informele zorg heeft een basismodule van twee sessies en een verdiepende module van vijf sessies.  

Interesse?  

Op dit moment bieden de thema’s Langdurende zorg thuis en Samenwerken met informele zorg een leergang aan. Benieuwd welke onderwerpen aan bod komen of inschrijven? 

Bekijk de Leergang Langdurende zorg thuis of de Leergang Samenwerken met informele zorg.

Programma Waardigheid en trots voor de toekomst

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst ondersteunt zorgprofessionals en zorgorganisaties in de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg. Langdurende zorg thuis en Samenwerken met informele zorg zijn belangrijke thema's binnen dit programma. Hierin besteden we onder andere aandacht aan het vergroten van het aanbod van Wlz-zorg. Om organisaties in de zorg hierbij te ondersteunen organiseren we naast de leergangen, ook webinars, lerende netwerken en bieden we maatwerk aan. Deelname aan een leergang is kosteloos.