Naar hoofdinhoud Naar footer

LeerDoeDeeltraject – Het goede gesprek tijdens de levenseindereis

Gepubliceerd op: 24-01-2024

In april 2024 is een LeerDoeDeeltraject van start gegaan, met als thema Het goede gesprek – zingevingsvragen tijdens de levenseindereis. Een klein aantal organisaties die Wlz-zorg aanbieden gingen aan de slag met aandacht voor zingevingsvragen.

Het goede gesprek is cruciaal

De komende jaren neemt het aantal mensen dat palliatieve zorg nodig heeft, sterk toe. Aandacht voor zingevingsvragen speelt voor iedere zorgverlener een cruciale rol bij het bieden van passende ondersteuning. Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen, ook in de palliatieve fase. Het is belangrijk dat zorgprofessionals kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven goed ondersteunen. De zorg voor het levenseinde en het goede gesprek daarbij is een breed vraagstuk. Naast de thuissituatie is ook in de intramurale setting het goede gesprek rond het levenseinde van belang.

Uit de dagelijkse praktijk van palliatieve zorg

Hoe werk je op dit moment als zorgorganisatie aan kwaliteit van bestaan van mensen in de palliatieve fase en hun naasten? Hoe geef je daar zelf invulling aan? Gebruik je Advance Care Planning en zo ja, hoe? Een goed gesprek over zingeving in de laatste levensfase, mentaal welzijn en sociale relaties vindt vaak pas in de laatste fase van palliatieve zorg plaats. En dat is te laat. De palliatieve fase start vanaf het moment van de diagnose en raakt alle levensgebieden.

Ga zelf het gesprek aan over levensvragen

In drie leerinterventies van Van Betekenis tot het Einde stap je in het leven van een zorgprofessional. Het zijn drie casussen, die je zomaar zou kunnen herkennen uit de praktijk in jouw zorgorganisatie. Terwijl je leest, stuur je het gesprek over levensvragen door aan te geven hoe jij zou reageren. Ga naar de leerinterventies.

Goede palliatieve zorg gaat over meer dan lichamelijke zorg. Het gaat erom dat mensen, ondanks een ongeneeslijke ziekte of kwetsbaarheid door ouderdom, zelf richting kunnen blijven geven aan hun leven. En dat zij en hun naasten voldoende kwaliteit van leven ervaren. Dat kan alleen als zij ondersteuning krijgen, die past bij hun individuele behoeften, wensen en waarden. Zodat zij zich écht gezien, gehoord en gesteund voelen. Het is van belang dat zorgprofessionals in staat zijn om dit goede gesprek te voeren. En dat ze passende zorg en ondersteuning mogelijk kunnen maken.

Wat is een LeerDoeDeeltraject?

Het goede gesprek – zingevingsvragen tijdens de levenseindereis is een LeerDoeDeeltraject, waarin je samen met maximaal zeven andere organisaties die Wlz-zorg leveren aan de slag met een implementatievraagstuk. Het is een gestructureerd traject met bijeenkomsten en opdrachten. Het samen leren staat centraal. Deelname is kosteloos.

Een LeerDoeDeeltraject bestaat uit twee vormen van ondersteuning:

 • In 3 fysieke en 3 online sessies delen en ontvangen de deelnemers praktische kennis en expertise. Ze krijgen daarnaast direct toepasbare kennis uit een toolbox over palliatieve zorg.
 • Persoonlijke ondersteuning in de dagelijkse zorg door een coach van Agora bij de implementatie.

Aan het einde van het traject delen we alle kennis uit het traject tijdens een symposium.

Wat verwachten we van een deelnemende zorgorganisatie?

 • Je wilt graag kennis en expertise opdoen over werken aan kwaliteit in de laatste levensfase van cliënten, in samenwerking met hun naasten.
 • Je vindt het leuk om vraagstukken, ervaringen en kennis in besloten kring te delen met andere zorgverleners om van elkaar te leren.
 • Je biedt ruimte aan en ondersteunt een interne projectleider om deze beweging in gang te zetten, het project te starten en voort te zetten. De projectleider is minimaal 4 uur per week beschikbaar voor het traject dat loopt van april tot en met december 2024.
 • Je voelt je eigenaar van de vraag, de aanpak en het beoogde resultaat in het volledige traject.

Wat kun je van de ondersteuning verwachten?

 • Wij faciliteren het LeerDoeDeeltraject en bieden een veilige omgeving voor het delen van vraagstukken, ervaringen en kennis.
 • Wij zorgen voor toegang tot landelijke kennis, tools, mogelijkheden en voorbeelden.
 • Wij peilen welke vraagstukken de deelnemende organisaties hebben en bepalen een gezamenlijke agenda die aansluit op de behoeftes.
 • Wij bieden coaching in de dagelijkse zorg om de implementatie te ondersteunen.
 • Wij bieden gedurende het hele jaar inhoudelijke expertise over het thema Werken aan kwaliteit.

Deelnemers

Het LeerDoeDeeltraject wordt ondersteund door Waardigheid en trots voor de toekomst en kennisorganisatie Agora. Wil je meer weten over een LeerDoeDeeltraject Het goede gesprek – zingevingsvragen tijdens de levenseindereis? Neem dan contact op met Susan Keunen.

Leren en veranderen

Samen aan de slag met toekomstbestendige zorg. ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt professionals, organisaties en netwerken bij deze opgave. We delen kennis en goede voorbeelden, stimuleren het samen leren tussen organisaties en ondersteunen organisaties bij het toepassen van bewezen innovaties. En maken leren en veranderen onderdeel van de dagelijkse routine. Een LeerDoeDeeltraject is een mooi voorbeeld hiervan. Werken aan kwaliteit is een van de vijf thema’s. Bekijk ook het aanbod op andere thema’s.