Naar hoofdinhoud Naar footer

De toekomst in beeld

Hoe weet je wat we straks verstaan onder goede zorg en ondersteuning? Vaak helpt het om met een andere blik naar je vraagstuk te kijken. De werkvormen van het ToekomstKompas helpen je daarbij. Belangrijk is dat je rekening houdt met relevante trends en ontwikkelingen.

Omdat deze trends soms als ‘hoog over’ worden ervaren, werken we binnen het programma Waardigheid en trots voor de toekomst aan een overzicht van de meest relevante trends, ontwikkelingen en belemmeringen die specifiek zijn voor de ouderenzorg. De data zijn nu niet publiek beschikbaar, maar organisaties die deelnemen aan een traject kunnen hier wel gebruik van maken.

Over het ToekomstKompas

De aanpak ToekomstKompas hebben we als Waardigheid en trots voor de toekomst ontwikkeld vanuit het ‘strategisch toekomstdenken’. Deze aanpak helpt je om gestructureerd aan de transitie voor de toekomst te werken. De aanpak is modulair, dat betekent dat je de verschillende stappen en werkvormen ook los van elkaar kunt gebruiken.

Dit is de stap De toekomst in beeld. Ga naar de andere stappen:

Trendrapporten en scenario’s

Om van een bulk aan trends tot relevante trends en ontwikkelingen te komen, is het goed om te categoriseren en prioriteren. Wat zijn de meest relevante ontwikkelingen voor jouw vraagstuk? Gebruik daarbij een van deze werkvormen:

  • ToekomstDriehoek. Praten en denken over de toekomst is vaak ingewikkeld en ongrijpbaar. De ToekomstDriehoek helpt je om op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan. Zo verken je samen toekomstige ontwikkelingen.
  • PESTEL framework. Dit is een manier om trends te categoriseren naar Politiek, Economie, Sociaal, Technologie, Ecologie en Juridisch. Zo kom je er achter of je op al deze categorieën voldoende input hebt, of dat je ergens een blinde vlek hebt.
  • Impact*Onzekerheid canvas. Hiermee kun je trends prioriteren. Aan de hand van de mate van impact die een trend heeft op jouw vraagstuk én de mate van zekerheid dat deze trend zich daadwerkelijk gaat ontvouwen. Trends met lage impact zijn niet zo interessant. Met trends met hoge onzekerheid ga je anders om dan trends met hoge mate van zekerheid.