Naar hoofdinhoud Naar footer

Over ons

Gepubliceerd op: 03-07-2024

Vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort vragen om een andere organisatie van zorg en ondersteuning. ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt professionals, organisaties en netwerken bij deze opgaven. Hoe? Door kennis en goede voorbeelden te delen, samen leren binnen of tussen organisaties te stimuleren en door organisaties te ondersteunen bij het toepassen van bewezen innovaties. En leren en veranderen onderdeel te maken van de dagelijkse routine. Het programma is onderdeel van Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans in opdracht van het ministerie van VWS.

Ondersteuning Waardigheid en trots voor de toekomst

Er zijn al veel mooie voorbeelden. Maar de verandering moet en kan sneller! En daarom delen wij kennis(dossiers), tools, wegwijzers, goede voorbeelden en laten zien wat werkt. Dat doen wij via waardigheidentrots.nl, nieuwsbrief en sociale media. Wil jij ook aan de slag met toekomstbestendige verpleegzorg? We hebben aanbod voor zowel professionals als organisaties.

Waardigheid en trots voor de toekomst biedt praktische kennis en ondersteuning op thema’s die bijdragen aan toekomstbestendige zorg. Bekijk hieronder het actuele aanbod per thema of download de brochure met het ondersteuningsaanbod onderaan de pagina:

Ook aan de slag met toekomstbestendige zorg? Bekijk wat we te bieden hebben:

YouTube video thumbnail

Voorlichtingsbijeenkomsten deelname Waardigheid en trots voor de toekomst

Wil je aan de slag met toekomstbestendige zorg of je organisatie klaar maken voor de toekomst, meld je dan aan voor één van de digitale voorlichtingsbijeenkomsten over het programma Waardigheid en trots voor de toekomst. In een uur tijd worden de belangrijkste aspecten van het programma toegelicht en is er ruimte voor vragen.

  • Bekijk onze agenda voor de actuele data van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Aanmelden Waardigheid en trots voor de toekomst

Organisaties die zich direct willen aanmelden voor het programma Waardigheid en trots voor de toekomst kunnen het Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst invullen. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat het bestuur van jullie organisatie akkoord is. De volgende stap is dat wij contact opnemen voor een adviesgesprek. Daarbij kijken we gezamenlijk naar de best passende ondersteuningsoptie.

Kwaliteitsondersteuning

Is er sprake van urgente kwaliteitsproblemen binnen jouw organisatie of locatie zoals is vastgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), of door jouw organisatie zelf? Dan komt jouw organisatie of locatie in aanmerking voor het kwaliteitsondersteuningsprogramma. Hierbij voeren we een Kwaliteitsscan uit om zicht te krijgen op de stand van zaken en het gesprek over kwaliteit op de locatie op gang te brengen. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is. Hiervoor kun je als organisatie ook op eigen initiatief aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier.

Waardigheid en trots, hoe zat het ook alweer?

Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Waardigheid gaat over ouderen. Trots over professionals die de liefdevolle zorg aan ouderen geven. In 2015 is het programma Waardigheid en trots de start geweest van de beweging waarin het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg centraal staat. De goede voorbeelden van deelnemende verpleeghuisorganisaties zijn een belangrijke kennisbron voor de vervolgprogramma’s: Waardigheid en trots op locatie, Waardigheid en trots in de regio (tegenwoordig RegioKracht) en Waardigheid en trots voor de toekomst.

Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

De voorkeuren van ouderen veranderen. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort.

De overheid heeft in het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) actielijnen beschreven om ondersteuning en zorg aan te passen aan de veranderde voorkeuren van ouderen en financiële en personele houdbaarheid te bevorderen.

Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen.

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze opgave. Door het faciliteren van samen leren, kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing.

Meer weten?

Downloads