Naar hoofdinhoud Naar footer

Werken aan kwaliteitWerken aan kwaliteit

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Dagelijks dragen zorgprofessionals bij aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt die thuis of in het verpleeghuis woont. Maar hoe werk je samen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning en de toekomstbestendigheid ervan? In dit thema vind je onderwerpen als persoonsgerichte zorg, methodisch werken en inzicht in kwaliteit. Ook gaat Werken aan kwaliteit over een proces van continu leren en veranderen.

Het werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning is nooit af. Elke cliënt en zijn naasten ervaren kwaliteit van bestaan anders. Dat is afhankelijk van wat hij wil en kan en hoe zijn persoonlijke situatie verandert. Ook spelen externe ontwikkelingen een rol. Telkens ontstaan nieuwe vragen, wensen en behoeftes.

Van zorgprofessionals vraagt dat samenwerking, kennisdeling en toepassen van bestaande en nieuwe kennis. Binnen de hele organisatie en tussen zorgorganisaties onderling. Het is een continu proces van leren en veranderen, waarbij stabiliteit en verandervermogen hand in hand gaan.

Generiek kompas en inzicht in kwaliteit

De uitgangspunten en bouwstenen in het nieuwe Generiek kompas geven richting aan toekomstbestendige zorg. Het Generiek kompas heeft als ondertitel ‘samen werken aan kwaliteit van bestaan thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’. Het biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin. Wat betekent dit nieuwe perspectief voor de uitvoering van de zorg en ondersteuning? En hoe is inzicht in geleverde en ervaren kwaliteit een belangrijk hulpmiddel bij het werken aan kwaliteit? Daarover lees je meer in dit thema ‘Werken aan kwaliteit’.

Persoonsgericht en methodisch werken

Werken aan kwaliteit is een dagelijkse opdracht aan zorgprofessionals, cliënten, naasten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Methodisch werken, op cliënt-, team- en organisatieniveau, helpt om persoonsgericht te werken en te blijven leren. Ook actuele vakkennis en toepassen van wettelijke richtlijnen en beroepsnormen zijn daarbij van belang. In dit thema vind je direct toepasbare kennis, zoals tools, methodes en goede voorbeelden van zorgorganisaties.

Kwaliteitsverpleegkundigen

Kwaliteitsverpleegkundigen in de ouderenzorg vervullen een veelzijdige rol. Zij hebben een spilfunctie in het verbinden van de dagelijkse zorg aan processen, beleid en visie van de zorgorganisatie. Deze rol staat vaak niet vast omschreven en locaties vullen deze veelal naar eigen behoefte in: van adviseur tot projectleider, van coachtaken tot uitvoering van de zorg. In dit thema lees je informatie over de rol en positie van kwaliteitsverpleegkundigen. En veel inspiratie om van elkaar te leren en te kunnen bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

Agenda van Werken aan kwaliteit

Er zijn geen agenda-items gevonden