Naar hoofdinhoud Naar footer

Werken aan kwaliteitMethodisch werken

Gepubliceerd op: 13-02-2024

Methodisch werken is een manier van werken om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden. Bij deze manier haken cliënt-, team- en organisatieniveau op elkaar in en werken samen. Methodisch werken ondersteunt het leervermogen in de hele organisatie. Het gaat om het doen van de juiste dingen op een goede manier en het loslaten van onnodige dingen.

Methodisch werken is kort cyclisch en stapsgewijs werken om je doel te bereiken. De zogenoemde PDCA-cyclus begint met het bekijken van je werkzaamheden en het maken van een plan om deze te verbeteren (Plan). Vervolgens voer je die verbeteringen door (Do). De volgende stap is toetsen of de verbeteringen het gewenste resultaat opleveren (Check). En tot slot stel je aan de hand van de gevonden resultaten werkzaamheden bij (Act). Het geheel is een proces van voortdurend leren en veranderen.

Cliënt-, team- en organisatieniveau

Wat is het effect van methodisch werken? Als je methodisch werken goed toepast is de werkwijze herkenbaar en toepasbaar voor zorgprofessionals. Het betrekt hen bij veranderingen, stimuleert hun inbreng en zorgt voor leren, veranderen en verantwoorden. Ook zijn zeggenschap en inspraak van cliënten en naasten er onderdelen van.

Het zorg- en ondersteuningsproces

Door methodisch te werken ontstaat er samenhang in het zorg- en ondersteuningsproces voor de cliënt en zijn naasten. Vragen en behoeften worden omgezet in doelen en afspraken. En deze stel je telkens bij en leg je vast in het zorgdossier.

Het teamproces

Medewerkers en teams stellen zich de vraag: waarom werken we op deze manier, wat kan er beter, hoe pakken we dat aan en wat leren we van bijvoorbeeld incidenten en ervaringen? Je interpreteert resultaten met elkaar, je reflecteert op je eigen handelen en maakt dilemma’s bespreekbaar. Door zo te werken vergroot je het leervermogen.

Het organisatieproces

Op organisatieniveau is de strategische vraag van groot belang. Wat is de (toekomst)visie en wat zijn de kaders van waaruit we werken? Zijn de ingerichte processen en het beleid ondersteunend? Kortom, doen we de goede dingen en hoe weten we of het goed werkt? Wat doen we om het zo nodig bij te stellen?

Methodisch werken: uitleg en inspiratie

Bij dit onderwerp staat onderbouwd en efficiënt methodisch werken centraal. Met inspiratie en nog veel meer materialen kun je zelf direct aan de slag.

  • Het artikel ‘Methodisch werken: Mensenwerk’ ontrafelt de belangrijkste begrippen rondom methodisch werken. Het brengt belemmeringen in kaart en je vindt er inzichten rondom methodisch werken in de verpleeghuiszorg. Download het artikel als pdf onderaan deze pagina.
  • In een animatievideo krijg je een korte uitleg over methodisch werken volgens de PDCA-cyclus in de verpleeghuiszorg. Bekijk de video ‘Methodisch werken in het verpleeghuis’ op YouTube.
  • In de inspiratiebox voor methodisch werken in de verpleeghuiszorg vind je meer dan 50 inspirerende voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). Zo zie je hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken hebben doorgevoerd. Neem een kijkje in de inspiratiebox methodisch werken.
  • Met de reflectietool methodisch werken reflecteert een vertegenwoordiging uit je organisatie op hoe methodisch jullie werken. In deze tool vind je alle bestanden en instructies die nodig zijn voor zelfreflectie op methodisch werken binnen jouw organisatie. Ga naar de reflectietool methodisch werken.

Agenda van Methodisch werken

Er zijn geen agenda-items gevonden

Downloads