Naar hoofdinhoud Naar footer

Werken aan kwaliteitInzicht in kwaliteit

Gepubliceerd op: 20-02-2024

Het werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning is nooit af. Telkens ontstaan nieuwe vragen, wensen en behoeftes. Belangrijk is dat je inzicht hebt in de geleverde kwaliteit. Daarmee kom je erachter of je op de goede weg bent.

Van zorgprofessionals vraagt dat samenwerking, kennisdeling en toepassen van kennis, waarvan door onderzoek of in de praktijk bewezen is dat deze werkt. Van zorgorganisaties vraagt dat om systematisch kwaliteitsinformatie beschikbaar te stellen en zorgprofessionals te ondersteunen. Het vraagt ook om ruimte te bieden om aantoonbaar aan kwaliteitsverbetering te werken.

Kwaliteit in mijn organisatie

Stel jezelf deze vragen: hoe staat het met de kwaliteit van zorg en ondersteuning op mijn locatie en in mijn organisatie? Doen we het juiste, doen we dat goed en hoe weten we dat? Dragen we bij aan kwaliteit van bestaan van mensen? Hoe kunnen alle betrokkenen daar positief aan bijdragen? Omstandigheden veranderen voortdurend, hoe zorg je dan dat je voorbereid bent op toekomstige vragen en behoeften van mensen?

Werken aan kwaliteit is een continu en systematisch proces van leren en veranderen, waarbij stabiliteit en verandervermogen hand in hand gaan. De basis daarbij is dat je op een systematische manier inzicht hebt en houdt in de geleverde en ervaren kwaliteit. Zodat je weet dat je de goede dingen doet:

  • voor cliënten
  • als zorgorganisatie
  • voor de samenleving, denk aan een verantwoorde inzet van middelen

Van inzicht naar verbeteren

Welke persoonlijke ervaringen en indicatoren gebruik je voor dat inzicht in kwaliteit? Wat ga je tellen en vertellen? Hoe voer je kwaliteitsgesprekken met het team en binnen de zorgorganisatie? Het Generiek kompas, de (beroeps)normen en wettelijke kaders zijn daarbij uitgangspunten. Je evalueert vervolgens regelmatig met cliënten en naasten, en reflecteert daarop met je team en je zorgorganisatie. Ook ga je met collega’s in gesprek over hoe de kwaliteit te verbeteren en wat je daarbij nodig hebt van je zorgorganisatie. Zo werk je gezamenlijk aan het verbeteren van zowel de zorginhoudelijke kwaliteit als de kwaliteit van bestaan van mensen.

Van verbeteren naar veranderen

Wat verwachten toekomstige cliënten en hun naasten van de kwaliteit van zorg en ondersteuning? Wat is voor hen kwaliteit van bestaan? Wat vinden zij belangrijk en welke keuzes horen daarbij? Het is belangrijk om met de inzichten van nu, daar naartoe te bewegen. Door data te gebruiken kunnen zorgorganisaties hun strategie bepalen en sturen. En zorgprofessionals kunnen hun zorg, ondersteuning en werkwijzen aanpassen, en hun kennis en vaardigheden vergroten.

Inzicht in kwaliteit laat zien of de geboden zorg en ondersteuning voldoende blijven aansluiten bij de actuele voorkeuren van cliënten en naasten. Ook in de toekomst. Vanuit inzicht in kwaliteit wordt de veranderkundige opgave duidelijker en kom je tot leren, beslissen, verbeteren en veranderen. Als je werkt aan kwaliteit is het belangrijk om inzicht te hebben in geleverde en ervaren kwaliteit, reflecteren, verantwoorden en veranderen. Goede voorbeelden en handige werkwijzen vind je bij dit onderwerp ‘Inzicht in kwaliteit’.

Agenda van Inzicht in kwaliteit

Er zijn geen agenda-items gevonden