Naar hoofdinhoud Naar footer

Resultaten ‘Waardigheid en trots op locatie’

516 verpleeghuislocaties hebben de afgelopen vijf jaar (2018-2023) met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie de kwaliteit van zorg verbeterd. Dit blijkt uit de eindrapportage van het programma. Waardigheid en trots op locatie ondersteunde verpleeghuizen bij het implementeren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op de thema’s ‘leren en verbeteren’ en ‘veiligheid’ werd het meeste resultaat behaald.

Het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ was onderdeel van het bredere programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’, waarmee het ministerie van VWS beoogde de beweging naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg in gang te zetten. VWS wilde hiermee zorgen voor voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor bewoners.

  • Bekijk alle resultaten van het programma in de ‘Eindrapportage Waardigheid en trots op locatie’ (pdf, zie downloads).

Klaar zijn voor de toekomst

Zorggroep Charim deed mee aan het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie. Dat dat heeft geleid tot mooie resultaten zie je in deze video:

YouTube video thumbnail

‘We hebben vooral gewerkt aan voortdurend leren en ontwikkelen’, vertelt Judith Poulus, voorzitter raad van bestuur. ‘Leren is nodig om klaar te staan voor de toekomst.’ Zo heeft Charim gewerkt aan andere structuren en rollen binnen de organisatie.

Anneloes Vuyk heeft de voor Charim nieuwe rol van kwaliteitsverpleegkundige. Zij ziet als opbrengst dat haar collega’s echt een professionaliseringsslag hebben gemaakt. ‘Zij voelen zich zekerder in het leveren van de zorg die nodig is’, licht ze toe. ‘En ze hebben tools gekregen om daadwerkelijk de bewoner te zien. En wat ik van bewoners terugkrijg, is dat ze zich echt gezien voelen.’

Ondersteuning bij veranderen

De organisatie wil goed voorbereid zijn op de toekomst, en doet dat graag met ondersteuning vanuit het programma Waardigheid en trots voor de toekomst. Zorggroep Charim gaat aan de slag met deze thema’s:

  • teamsamenstelling
  • informele zorg. De samenwerking met mensen uit het netwerk van cliënten
  • technologie. Hoe kan dit de zorg ondersteunen? En hoe kan het cliënten ondersteunen om langer zelfstandig te zijn?

‘De veranderingen in de ouderenzorg gaan zo snel, dat de ondersteuning bij het veranderen van je organisatie heel erg helpend is. Het programma kan echt helpen om een verandering vaart te geven en dat is nodig in deze tijd’, aldus Judith.

Doe mee aan ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’

Om in de toekomst zorg te kunnen blijven leveren, zullen we het anders moeten organiseren. Zo krijgen ouderen meer regie op hun leven en wonen ze langer thuis. Ze ontvangen hun zorg meer digitaal. Het nieuwe programma ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze verandering.

Maatwerkondersteuning bij kwaliteitsverbetering

Aan het programma Waardigheid en trots op locatie deden 516 verpleeghuislocaties mee. Zorgprofessionals kregen ondersteuning van coaches. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag met het verbeteren de veiligheid van zorg, de samenwerking met familie of het inzetten van zorgtechnologie. Uit de eindrapportage komt naar voren dat op alle acht thema’s van het kwaliteitskader een verbetering behaald is. Op de thema’s ‘leren en verbeteren’ en ‘veiligheid’ nam de kwaliteit het meest toe.

87% van de deelnemende locaties waren tevreden over deelname aan het programma en de opbrengsten voor de betreffende locatie. ‘Het heeft de problemen die er waren helder gemaakt en ons geholpen ze op een structurele manier aan te pakken’, aldus een deelnemer.

Kennisontwikkeling en -verspreiding

Binnen het programma Waardigheid en trots op locatie werd daarnaast ook kennis opgehaald bij verpleeghuizen. Het ging daarbij om praktijkvoorbeelden, ervaringen, tips, tools en instrumenten over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de toepassing daarvan. Deze kennis werd verspreid via online kanalen, zoals deze website, bijeenkomsten en in lerende netwerken.

Met de website zijn gemiddeld ruim een half miljoen bezoekers per jaar bereikt. Ook de georganiseerde congressen hadden, ook online in coronatijd, een groot aantal bezoekers, zelfs ruim 2000 in 2019. Aan de online themabijeenkomsten van het programma nam naar schatting 70 procent van alle verpleeghuisorganisaties in Nederland deel. Deze bijeenkomsten zijn gemiddeld beoordeeld met een 7.8.

De resultaten zoals beschreven in de eindrapportage laten zien dat het programma Waardigheid en trots op locatie, een grote bijdrage heeft geleverd aan ‘de beweging naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg’, en daarmee aan het welzijn van en goede zorg voor ouderen.

Corona en infectiepreventie

Ook tijdens de coronapandemie kregen locaties de nodige ondersteuning bij hun corona-aanpak. Bijvoorbeeld op het gebied van de anderhalvemeterzorg. De CoronaWegwijzer bood actuele kennis en richtlijnen en werd in totaal ruim 60.000 keer geraadpleegd. Als doorontwikkeling van de coronaondersteuning is in januari 2022 het programma Samen werken aan infectiepreventie gestart. Dit programma heeft de aandacht voor infectiepreventie in 2022 duidelijk vergroot. 

Ruimte voor verbetering

Met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie hebben verpleeghuizen hard gewerkt aan de kwaliteit van zorg. Maar er blijft werk aan de winkel. Bij bijna alle thema’s is nog ruimte voor verbetering. Daar kan de sector de komende jaren mee aan de slag. En door samen te werken aan een toekomstbestendige verpleegzorg in het programma ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’.

YouTube video thumbnail

Meer weten

  • Download de volledige ‘Eindrapportage Waardigheid en trots op locatie’ (zie downloads)
  • Bekijk de rijke hoeveelheid aan kennis en tools die o.a. in het programma Waardigheid en trots op locatie zijn ontwikkeld
  • Minister Conny Helder nam de eindrapportage in ontvangst tijdens een werkbezoek bij Charim. Lees meer over dit bezoek.

Downloads