Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat deelnemen aan lerende netwerken oplevert

Deelnemers aan lerende netwerken van 'Waardigheid en trots op locatie' geven aan dat ze op waardevolle ideeën komen, meer inzicht krijgen in hun functie en positionering en zich sterker in hun vak voelen. Dit blijkt uit onderzoek dat Vilans uitvoerde in het eerste half jaar van 2022. Ook interesse in deelname? Of wil je een netwerk beginnen? Waardigheid en trots kan je daarbij ondersteunen.

De deelnemers noemden als succesfactoren: leren van elkaar, een bredere blik, steun, herkenning en ervaringen delen en kennis uitwisselen. Ook doen zij inspiratie op door mee te lopen bij de organisatie van een netwerkpartner. Verder geven zij aan zich gelukkiger in hun vak te voelen, meer inzicht te hebben in hun eigen rol en functie en zich gezamenlijk sterker te voelen. Zo vertelt een deelnemer: 'Ik kan nu binnen mijn organisatie zeggen: “Ik heb collega’s in het netwerk die doen het anders. Dat geeft me steun in moeilijke gesprekken.'

Meer vakmanschapstrots

Ook draagt deelname bij aan meer vakmanschapstrots. Netwerkmanager Marieke Stork: ‘Dat zagen we bijvoorbeeld terug bij het lerende netwerk van welzijnsmedewerkers. Sommige deelnemers hadden het idee dat welzijn minder belangrijk is dan zorg. Door uitwisseling met collega’s worden mensen zich meer bewust van het verschil dat zij maken. Daardoor ga je je toch gelijkwaardiger opstellen in het contact met andere disciplines, ga je meer ondernemen en bereik je ook meer.’

Zo werkt een netwerk

Vanuit Waardigheid en trots zijn 19 lerende netwerken actief. In een netwerk zitten 7 tot 10 organisaties. Een netwerk komt ongeveer 6 keer per jaar online of fysiek bij elkaar. De deelnemers bereiden zelf de bijeenkomst inhoudelijk voor. Netwerkmanagers van Waardigheid en trots ondersteunen de netwerken op maat.

Waardevol als kernwoord

De professionals zouden allemaal de bijeenkomsten aan collega’s aanbevelen en geven de netwerken gemiddeld een 8. Allemaal noemden ze ergens het woord ‘waardevol’ om de opbrengst te beschrijven. 15 professionals gaven aan nieuwe ideeën toe te passen met resultaat. 9 professionals experimenteren al met nieuwe ideeën. Daarnaast noemden de deelnemers ook ontwikkelpunten. Zo is er behoefte aan meer diepgang op onderwerpen, het uitnodigen van deskundigen en een centraal platform om documenten op te delen.

Externe partij geeft meerwaarde

De professionals geven aan dat het goed werkt als een onafhankelijke externe partij de bijeenkomsten organiseert en faciliteert. Zo vertelt een deelnemer: ‘Als we dit zelf zouden moeten doen, zou dit in de waan van de dag van ons drukke werk misschien snel stoppen.’ En: ‘De netwerkmanager kijkt verder dan het ene netwerk en verbindt dingen met elkaar.’ Andere behoeftes voor de toekomst zijn een afwisseling van fysieke en online bijeenkomsten en een duidelijke jaarplanning en taakverdeling.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Netwerkmanagers Marieke Stork en Diana Kole benadrukken dat ze de netwerken op maat vormen, waarbij de behoeftes van deelnemers leidend zijn. ‘Er is eigenlijk maar één afspraak. Namelijk dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het netwerk. Het is niet óns netwerk, maar van de groep zelf omdat daar de kennis en wijsheid zit. Deelnemers mogen komen halen, maar komen ook brengen. Dat gaat eigenlijk altijd vanzelf.’

Procesbegeleiding op verzoek

Ook treden de netwerkmanagers vaak op als procesbegeleider. ‘We verbinden, we denken mee, geven tips, noemen voorbeelden en hebben veel werkvormen paraat. We kunnen helpen om een netwerk op te zetten, maar kunnen bijvoorbeeld ook als procesbegeleider bij die bijeenkomst zijn, zodat de deelnemers met concrete afspraken de deur uitgaan. We krijgen terug dat professionals dat heel prettig vinden, omdat ze zich dan geheel op de inhoud kunnen richten.’

Over het onderzoek

Deelnemers aan het onderzoek maakten deel uit van het netwerk kleine zorgorganisaties, communicatie, welzijn, kwaliteitsverpleegkundigen en vrijwilligerscoördinatoren. Verreweg de meeste deelnemers (54 procent) zijn kwaliteitsverpleegkundigen. Aan het onderzoek deden in totaal 60 professionals mee. Het onderzoek bestond uit diepte-interviews en vragenlijsten.

Bron

Waardigheid en trots

Deel deze pagina via:

Contactpersonen