Naar hoofdinhoud Naar footer

Diana Kole

Kennismanager/adviseur - Innoveren en (proces)verbeteren

Het is een turbulente tijd voor de zorgsector. Bestaande systemen verdwijnen. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Maar het biedt ook nieuwe kansen om de zorg opnieuw in te richten. Niet vanuit een systeem, maar maatwerk vanuit de vragen en mogelijkheden van elke unieke cliënt. Persoonlijk, betrokken, eerlijk en efficiënt. Ik zie dat het kan en daar ga ik voor.

Werken aan eigen regie en talenten

Ik werk graag samen aan flexibele organisatievormen die de eigen regie en talenten van zorgprofessionals ondersteunen, zodat zij die kunnen inzetten om de eigen regie en talenten van cliënten de ruimte te geven. Als kennismanager bij Waardigheid en trots heb ik mee kunnen kijken bij honderden verandertrajecten in de langdurige zorg.  Ik zie veel mooie voorbeelden, die vaak klein beginnen, maar grote impact kunnen maken. Werken vanuit de kracht van de organisatie biedt kansen om veranderingen ook echt te kunnen borgen.

Het beste uit jezelf halen

Eigen regie over je leven en ruimte om je talenten en mogelijkheden te benutten. Alleen als je dat hebt, kun je het beste uit jezelf halen en je verder ontwikkelen. Dat gun ik cliënten, zorgprofessionals én mijzelf, om anderen te kunnen ondersteunen, faciliteren en inspireren.

Wapenfeiten van Diana Kole

  • Als senior Kennismanager bij de programma’s In voor zorg! en Waardigheid en trots haal ik goede voorbeelden, geleerde lessen, tips en tools op uit de transitietrajecten van deelnemers aan deze programma’s, zodat ik ze kan delen met andere organisaties.
  • Als coach en adviseur kijk ik graag goed naar de identiteit en sterke kanten van de organisatie, om deze te benutten bij verbeteringen en veranderingen. Ik maak graag gebruik van bestaande geleerde lessen en instrumenten. Vaak ook om er ingrediënten uit te halen en maatwerk voor de organisatie te bieden.
  • Veel van deze kennis is geplaatst op de websites van In voor zorg! en Waardigheid en trots. Laatstgenoemde wordt voortdurend geactualiseerd.
  • Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten over actuele thema’s en publiceren nieuwe documenten. Wilt u daarvan op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief verpleeghuiszorg van Waardigheid en trots op locatie.
  • Sinds november 2023 accounthouder voor thema Werkplezier op Zorg voor Beter.