Naar hoofdinhoud Naar footer

Veelgestelde vragen over Waardigheid en trots voor de toekomst

Heb je een vraag over Waardigheid en trots voor de toekomst? Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen hieronder.

Waardigheid en trots voor de toekomst is een programma dat professionals, organisaties en netwerken helpt om toekomstbestendig te worden. De voorkeuren van ouderen veranderen. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort vragen om een andere organisatie van zorg en ondersteuning. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen. Waardigheid en trots voor de toekomst helpt bij deze versnelling door kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing. Hoe? Wij organiseren bijeenkomsten, webinars, congressen, leergangen, lerende netwerken en LeerDoeDeeltrajecten en ondersteunen organisaties met maatwerk. We richten ons op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.

Het programma is onderdeel van Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans in samenwerking met het ministerie van VWS.

Professionals, zorgorganisaties en netwerken in verpleegzorg kunnen meedoen aan Waardigheid en trots voor de toekomst. Het gaat om organisaties die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen en iedereen die betrokken is bij Wlz-zorg in de keten. Ook organisaties vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) en ‘volledig pakket thuis’ (VPT) kunnen deelnemen.

Hebben jullie interesse in maatwerkondersteuning met een coach? Meld je dan aan via Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst. We nemen dan contact op. De volgende stap is een gesprek om inzicht te krijgen welke uitdagingen er nu en in de toekomst zijn en wat jullie zelf al in gang hebben gezet. Daarna vragen wij jullie om een quickscan in te vullen. Thema’s waar we naar kijken zijn: samenwerken met informele zorg, langdurende zorg thuis, arbeidsmarkt: samen anders werken, technologie en digitale zorg, werken aan kwaliteit en slimmer organiseren.

Op basis van de uitkomst kijken welke vorm van ondersteuning bij jullie past. Denk daarbij aan: 

  • inzicht in kansen met een toekomstscan
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstvisie
  • deelname aan een LeerDoeDeeltraject
  • ondersteuning van een coach

Meer weten over het ondersteuningsaanbod? Bekijk dan onze folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (zie downloads onderaan deze pagina).

Op deze website, nieuwsbrief, socialemediakanalen Facebook en LinkedIn en de door ons georganiseerde bijeenkomsten delen we daarnaast kennis en goede voorbeelden uit ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ voor de gehele sector.

Via onze website, nieuwsbrief en sociale media delen wij kennis(dossiers), tools, stappenplannen, wegwijzers en goede voorbeelden. Ook organiseren wij bijeenkomsten, webinars, congressen, leergangen en lerende netwerken. Kijk in de agenda of bij aanbod.

Heeft jullie organisatie interesse in maatwerkondersteuning of kwaliteitsondersteuning? Meld je aan via Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst. Wij gaan wij ervan uit dat het bestuur van jullie organisatie akkoord is. De volgende stap is dat wij contact opnemen voor een intakegesprek. Daarna vragen wij jullie om een quickscan in te vullen. Thema’s waar we naar kijken zijn: samenwerken met informele zorg, langdurende zorg thuis, arbeidsmarkt: samen anders werken, technologie en digitale zorg, werken aan kwaliteit en slimmer organiseren.

Tot slot kijken we gezamenlijk naar de best passende ondersteuningsoptie.

Wil jouw organisatie gebruik maken van maatwerkondersteuning of kwaliteitsondersteuning van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’? Dan is het belangrijk dat daar binnen jullie organisatie voldoende tijd en ruimte voor wordt vrij gemaakt. Samen kijken we daarin wat nodig is. Deelname is kosteloos. Wel verwachten we dat je als organisatie bijdraagt aan de communicatie over de ervaringen en resultaten van het programma. Ons doel is vooral om goede voorbeelden te delen en van elkaar te leren. Hierbij houden we wel rekening met privacy en wat jullie als organisatie wel en niet willen delen. We zullen dus nooit zonder toestemming vertrouwelijke data delen die tot jullie organisatie herleidbaar zijn.

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief met tools, goede voorbeelden, nieuws en interviews. Hierin vind je ook de agenda met de bijeenkomsten, webinars, congressen, leergangen en LeerDoeDeeltrajecten die wij organiseren. Daarnaast kun je ons volgen via de socialemediakanalen Facebook en LinkedIn.

‘Waardigheid en trots op locatie’ bood tot en met 2023 praktische ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt professionals, organisaties en netwerken om toekomstbestendig te worden. De thema’s samenwerken met informele zorg, langdurende zorg thuis, arbeidsmarkt: samen anders werken, technologie en digitale zorg, werken aan kwaliteit en slimmer organiseren, staan centraal.

Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Waardigheid gaat over ouderen. Trots over professionals die de liefdevolle zorg aan ouderen geven. In 2015 is Waardigheid en trots de start geweest van de beweging waarin het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg centraal staat. De goede voorbeelden van deelnemende verpleeghuisorganisaties zijn een belangrijke kennisbron voor de vervolgprogramma’s: Waardigheid en trots op locatie,  Waardigheid en trots in de regio (tegenwoordig RegioKracht) en Waardigheid en trots voor de toekomst.

Downloads