Naar hoofdinhoud Naar footer

Langdurende zorg thuisLangdurende zorg thuis

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Veel ouderen willen meer regie houden op hun leven en zo lang mogelijk thuis wonen. Zij willen niet dat de zorg hun leven bepaalt, maar dat de zorg hen ondersteunt, zodat zij zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Vaak met hulp van het sociaal netwerk. Aan zorgorganisaties de opgave hun aanbod in verpleegzorg aan te sluiten op deze wens van ouderen.

Naast de wens van ouderen, maken ook het capaciteitsvraagstuk op de arbeidsmarkt en woonmarkt het anders organiseren van de verpleegzorg noodzakelijk. Een belangrijke uitdaging is de dubbele vergrijzing, waarbij zowel het aantal ouderen als de levensverwachting stijgt, terwijl het aantal mensen in de beroepsbevolking gelijk blijft. Dit leidt tot een groter verschil tussen de zorgvraag en de zorgcapaciteit.

WOZO

De overheid is een beweging gestart om de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Anders, zodat het past bij de veranderende voorkeuren van ouderen. Deze beweging, ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO), wil voor een omslag zorgen in het denken en handelen van zorgorganisaties en zorgmedewerkers. Doel is om de kwaliteit van leven voor iedereen zo hoog mogelijk te houden. Dat kan door zorgmedewerkers zo effectief mogelijk met hun tijd te laten omgaan zodat ze zoveel mogelijk kwetsbare ouderen kunnen helpen. Veel zorgorganisaties willen met hun aanbod wel aansluiten op deze ontwikkelingen, maar weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken.

VPT – MPT – PGB

Het aanbieden van verpleegzorg thuis is niet iets dat je er als zorgorganisatie even bij doet. Het is een heel andere manier van organiseren die je niet kunt vergelijken met thuiszorg of verpleeghuiszorg. Hoe maak je het aanbieden van Wlz-zorg thuis mogelijk? Wat is het verschil tussen het volledig pakket thuis (VPT) en het modulair pakket thuis (MPT) of het persoonsgebonden budget (PGB) en hoe geef je dit vorm? Ook van belang is dat je als zorgorganisatie kennis hebt van de inzet van technologie bij langdurende zorg thuis. En over de samenwerking met de huisarts en andere medische behandelaren. En hoe verloopt het samenspel met de informele zorg? In dit thema ‘Langdurende zorg thuis’ vind je informatie, inspiratie en tools rondom het aanbieden van Wlz-zorg thuis.

Zelfredzaamheid

Zorgprofessionals kunnen zelfredzaamheid bevorderen door ouderen te helpen zichzelf te helpen. Ze nemen geen taken over die ouderen zelf nog kunnen, ondersteunen hen bij het opnieuw aanleren van vaardigheden, en werken met de oudere aan oplossingen voor de overige zorgbehoefte. In dit thema gaan we onder andere in op de uitgangspunten van reablement en laten we goede ervaringen zien.