Naar hoofdinhoud Naar footer

Langdurende zorg thuisDigitale zorg bij Wlz-zorg thuis

Het aanbod volledig pakket thuis (VPT) groeit. Zorgtechnologie in de thuissituatie kan een rol spelen voor mensen met dementie. Welke technologie geschikt is voor thuiswonende ouderen met dementie hangt af van de fase van dementie.

Een van de richtlijnen van het beleid Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is ‘Digitaal waar het kan’. Dat roept de vraag op welke technologieën geschikt zijn voor VPT. Er zijn een aantal technologieën voor mensen met dementie die passend zijn voor de thuissituatie. Bekijk deze voorbeelden:

  • beeldschermzorg en -bellen
  • slimme medicijndispenser
  • ongevallenmelding en leefstijlmonitoring
  • GPS-tracker met persoonsalarmering
  • GPS-tracker zonder alarmknop en geofencing
  • elektronisch toegangsbeheer
  • ondersteuning dagstructuur, via een sociale robot, een scherm voor beeldschermzorg, of een scherm of fotolijstje
  • spellen en vrijetijdsbesteding
  • robotdieren
  • slim incontinentiemateriaal

Niet iedere technologie is voor iedere fase van dementie geschikt. Bij dit onderwerp ‘Digitale zorg bij Wlz-zorg thuis’ vind je onder andere een helder overzicht van welke technologie bij welke fase van dementie past.

Toezicht en zorg op afstand

Bij een indicatie VV-5 hebben mensen met dementie intensieve zorg en bescherming nodig. Bij alleenwonende mensen met dementie en een VV-5 indicatie is dan het advies om leefstijlmonitoring met ongevallenmelding (noodsituatie detectie en dwaaldetectie) in te zetten. Hiermee maak je het VPT, maar ook het modulair pakket thuis (MPT) op verantwoorde manier mogelijk. Leefstijlmonitoring met ongevallenmelding is zowel toezicht op afstand als zorg op afstand, en het is onder de Wlz verplicht om in ieder geval toezicht op afstand op te nemen in het zorgarrangement.

Wat is leefstijlmonitoring?

Leefstijlmonitoring geeft informatie over het dagelijkse leefpatroon van een oudere door een netwerk van bewegingssensoren op veelgebruikte plekken in de woning. De data worden naar een dataplatform gestuurd en door een computerprogramma automatisch geanalyseerd. Vervolgens kan een naaste of zorgmedewerker deze informatie lezen. Het systeem geeft zelf actieve meldingen over afwijkingen van het dagelijks leefpatroon, dat eerst is ingeleerd. Dit maakt ook ongevallenmelding (noodsituatiedetectie) en dwaaldetectie mogelijk. Voor de zorgorganisatie is het mogelijk dat afwijkingen van het dagelijks leefpatroon automatisch worden gerapporteerd in het zorgdossier.

Inleren van het leefpatroon

Leefstijlmonitoring werkt alleen voor mensen met dementie die op zichzelf wonen. Dit komt omdat het systeem eerst iemands dagelijkse leefpatroon moet inleren. Meldingen zijn mogelijk bij zowel de zorgorganisatie als naasten, zodat er bij een crisissituatie tijdig kan worden ingegrepen.

Als je leefstijlmonitoring wilt gaan inzetten is het raadzaam om daarover goede afspraken te maken. Met welke aandachtspunten je rekening moet houden lees je bij dit onderwerp.

Agenda van Digitale zorg bij wlz-zorg thuis

Er zijn geen agenda-items gevonden

Nieuws over Digitale zorg bij wlz-zorg thuis

Er is geen nieuws.