Naar hoofdinhoud Naar footer

Langdurende zorg thuisZelfredzaamheid

Zorgprofessionals kunnen zelfredzaamheid bevorderen door ouderen te helpen zichzelf te helpen. Ze nemen geen taken over die ouderen zelf nog kunnen, ondersteunen hen bij het opnieuw aanleren van vaardigheden, en werken met de oudere aan oplossingen voor de overige zorgbehoefte.

Via verschillende wegen komen ouderen met een zorgvraag bij zorgverleners uit. Wat overeenkomt is dat de zorgvrager ‘iets’ niet meer zelfstandig kan en dat hij daarom hulp vraagt. Veel zorgprofessionals gaan vervolgens als natuurlijke reactie in de ‘Wat kan ik voor u doen?’-stand staan. Ze ontzorgen, met de beste bedoelingen. Het zit vaak in de genen van zorgprofessionals om zorg uit handen te nemen.

Zelfredzaamheid helpt de oudere het meest

Maar hoe bewuster zorgverleners bezig zijn met zelfredzaamheid, hoe duidelijker zij inzien dat een oudere erbij gebaat is zelf dingen te blijven doen of weer te gaan doen. Als iemand steeds minder actief is en minder uitgedaagd wordt hierin, dan verliest hij geleidelijk functies en vaardigheden en wordt hij steeds afhankelijker.

Wat wilt u weer kunnen?

Bij het erachter komen van de behoefte helpt het stellen van de vraag: ‘Wat wilt u weer kunnen?’ Het kan dan zijn dat er een heel andere behoefte leeft dan de originele zorgvraag. Op die eigen behoefte aansluiten zorgt ervoor dat er intrinsieke motivatie is om iets weer zelf te kunnen. Dat draagt bij om daar hard voor te werken en door te zetten als het moeilijk wordt.

Hoe werk je aan het ‘zelf weer te doen’?

Als de behoefte duidelijk is, gaat het erom hoe de zorgverlener kan helpen om dat mogelijk te maken. En wat vooral belangrijk is: wíl iemand daarmee geholpen worden, geeft hij hier toestemming voor? Als de wil er is om iets te kunnen, wordt er samen gekeken naar het ‘hoe’. Het krijgen en vergroten van het vertrouwen dat de cliënt weer zelf iets kan, vraagt tijd en investering. Hoe doe je dat? Bij dit onderwerp ‘Zelfredzaamheid’ vind je inspiratie en handreikingen.

Reablement

Reablement is een manier van werken waarmee zorgverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Het richt zich op het terugwinnen en behouden van de zelfredzaamheid. Zo kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen en meer controle over hun leven houden. Deze manier van zorgen past binnen het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg.

Bij dit onderwerp lees je over de uitgangspunten van reablement en laten we goede ervaringen zien.

Tools over Zelfredzaamheid

Er zijn geen kennisproducten.

Nieuws over Zelfredzaamheid

Er is geen nieuws.