Naar hoofdinhoud Naar footer

Langdurende zorg thuisSamenwerken bij wlz-zorg thuis

In de langdurende zorg thuis vind je vele manieren van samenwerken. Denk aan de samenwerking tussen zorgmedewerkers onderling of met informele zorgverleners. Denk ook aan de samenwerking met andere zorgorganisaties. Maar ook de samenwerking met de buurt wordt steeds belangrijker. Over de verschillende vormen van samenwerken lees je in dit onderwerp.

Neem bijvoorbeeld de samenwerking van de huisarts en met andere medische professionals, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialist of de casemanager dementie. Bij elke vorm van Wlz-zorg thuis is die afstemming belangrijk. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden? Hoe zorg je dat de verbinding tussen je zorgorganisatie en deze medische behandelaars goed verloopt? Wat kun je doen om die samenwerking te versterken?  

Zorgzame buurt

Daarnaast is ook de samenwerking met de buurt van belang bij het bieden van langdurende zorg in de thuissituatie. Zorgzame gemeenschappen zijn onmisbaar om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Dit zijn vaak initiatieven die de domeinen welzijn, zorg en wonen verbinden. Je leest erover in dit onderwerp. Over de samenwerking met informele zorgverleners vind je alle informatie in het thema ‘Samenwerken met informele zorg’.

De drie voordelen van samenwerken in VPT

‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’ staat er in het rapport ‘Samenwerken aan woonzorgconcepten’ van adviesorganisatie AAG. Samenwerken met andere partijen kan spannend zijn als je dat als organisatie niet gewend bent. Toch heeft goed samenwerken belangrijke voordelen. AAG zet er drie op een rij:

  1. Organisaties kunnen middelen bundelen, expertise delen en best practices uitwisselen.
  2. Efficiëntere inzet van middelen.
  3. Samenwerken bevordert kennisdeling en innovatie.

Samenwerken heeft tijd nodig

Maar, eerlijk is eerlijk, nadelen zijn er ook. Als je de dingen alleen doet, kom je soms in eerste instantie verder. Samenwerking om uiteindelijk de zorg of ondersteuning samen werkelijk beter te doen vraagt om de tijd nemen en om vertrouwen in de ander te laten groeien. Bovendien is samenwerking met andere organisaties binnen VPT alleen mogelijk in onderaanneming. Dat brengt soms extra administratie met zich mee en vraagt om duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden.

Domeinoverstijgend samenwerken

De vragen van ouderen blijven meestal niet binnen een domein. Soms staan wetten, de verschillende financieringsvormen en werkwijzen een goede samenwerking in de weg. Om te voorkomen dat kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen is het zaak dat je de zorg kunt inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Daarom vind je bij dit onderwerp ‘Samenwerken bij Wlz-zorg thuis’ ook informatie over domeinoverstijgend samenwerken.

Agenda van Samenwerken bij wlz-zorg thuis

Er zijn geen agenda-items gevonden

Nieuws over Samenwerken bij wlz-zorg thuis

Er is geen nieuws.