Naar hoofdinhoud Naar footer

Werken aan kwaliteitPersoonsgerichte zorg en ondersteuning

Bij persoonsgerichte zorg en ondersteuning staat het leven van de oudere centraal. Elke cliënt is een uniek persoon met een eigen geschiedenis en een eigen toekomst. De hele mens in zijn sociale context is steeds het uitgangspunt. Hiervoor is de juiste kennis nodig en een goede samenwerking tussen betrokkenen.

Bied je persoonsgerichte zorg en ondersteuning, dan is die aangepast aan de individuele wensen, behoeften, waarden, persoonlijke kenmerken en manier van leven van de oudere. Informele zorgverleners bieden deze zorg en ondersteuning in samenspraak met zorgprofessionals, op de juiste plek en het juiste moment. Verandert de behoefte van de oudere en zijn naasten? Dan worden zorg en ondersteuning bijgesteld. Het uitgangspunt is dat de oudere zo veel mogelijk zelf de regie voert. Daarvoor leert hij vaak opnieuw vaardigheden aan, dat kunnen ook vaardigheden zijn die nieuw zijn voor hem. Het doel is een zo zelfstandig mogelijk leven, met waar mogelijk inzet van hulpmiddelen en technologie. Alleen als het nodig is nemen zorgprofessionals de zorg en ondersteuning over.

Kennis en vaardigheden voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Voor het leveren van persoonsgerichte zorg en ondersteuning is het van belang dat zorgprofessionals bepaalde kennis en vaardigheden en de juiste beroepshouding hebben. Daarvoor heb je actuele vakkennis nodig en moet je weten hoe je wettelijke richtlijnen en beroepsnormen toepast. Denk hierbij aan deskundigheid op het gebied van samen beslissen met de oudere, familie en zorgprofessional, of aan vakkennis van palliatieve zorg, valpreventie, infectiepreventie, intimiteit en seksualiteit, (on)vrijwillige zorg, bevoegd en bekwaam, omgaan met dilemma’s en cultuursensitieve zorg.

Samen werken aan de kwaliteit van bestaan

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning leveren is werken aan waardig leven, waardig oud worden en waardig sterven. Door (multidisciplinair) samen te werken, dragen alle betrokkenen rondom de oudere bij aan zijn kwaliteit van bestaan. Met als uitgangspunten: de wensen en behoeften van de oudere, en de daarop gebaseerde doelen en afspraken, zoals deze met de oudere en zijn familie zijn vastgelegd in het zorgplan.

Wil je weten hoe je met persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan de slag gaat? Bij dit onderwerp vind je ervaringen, methodes en tools die je helpen meer persoonsgericht te werken.

Agenda van Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Er zijn geen agenda-items gevonden