Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerk kwaliteitsverpleegkundigen: ‘Met elkaar kom je verder’

Een netwerk onderhouden: gelukkig gaat kennis en ervaringen delen ook prima digitaal. Kwaliteitsverpleegkundigen Paula van Oostrom (QuaRijn) en Astrid van Aalst (Hilverzorg) zouden hun netwerk niet willen missen. ‘Met elkaar kom je zoveel verder.’

Hoe is de kwaliteitsverpleegkundige gepositioneerd?

‘Waarom zou ik een ingewikkeld systeem voor bijvoorbeeld medicatieveiligheid bedenken als Paula dat in haar organisatie al heeft staan?’, vat Astrid in één zin de waarde van het netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen samen. 

‘Naast die inhoudelijke kennis, delen we ook organisatorische ervaringen’, voegt Paula toe. ‘Zoals hoe is de kwaliteitsverpleegkundige gepositioneerd in de organisatie? Wat mag wel en wat mag niet? In de meeste organisaties is de functie van kwaliteitsverpleegkundige nog vrij nieuw. Dan is het fijn om te weten hoe anderen het neerzetten.’ ‘Verbinden’, noemt Astrid het. ‘Met elkaar kom je zoveel verder.’

Verzamelpagina voor kwaliteitsverpleegkundigen

Als kwaliteitsverpleegkundige heb je een veelzijdige rol. Hoe geef je deze vorm? Vergroot je kennis met de praktijkvoorbeelden, video met kwaliteitsverpleegkundigen, tips en de workshops op onze verzamelpagina met kennis over kwaliteitsverpleegkundigen.

‘Is dat niet wat voor jullie?’

Astrid en Paula staan aan de basis van het netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen in hun regio. Toen ze het netwerk oprichtten, werkten ze allebei nog bij QuaRijn. ‘Het begon met een artikel over het netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen in Groningen’, vertelt Paula. 

‘Dat lazen we met veel interesse. Een paar dagen later was er een bijeenkomst in onze organisatie, waar iemand van de cliëntenraad ons op hetzelfde artikel attendeerde: “Is dat niet wat voor jullie?”. Toen hebben we contact opgenomen met netwerkmanager Marieke Stork van Vilans.’ ‘We zijn naar het congres Thuis in het Verpleeghuis van Waardigheid en trots op locatie gegaan, in de RAI in Amsterdam’, vult Astrid aan. 

‘Want we wisten dat Marieke daar met een stand stond. Ze reageerde enthousiast en vroeg ons of we collega’s in de regio kenden die misschien wilden meedoen. Binnen haar eigen netwerk wist ze ook nog wel een paar geïnteresseerden.’

Verwachtingen inventariseren

QuaRijn had al een lerend netwerk met Careyn, dus die link was snel gelegd. Vervolgens kwamen Vecht en IJssel en Zorgcentra de Betuwe erbij. En toen Astrid van baan veranderde, sloot ook haar nieuwe werkgever Hilverzorg zich aan. ‘Ik heb al tijdens mijn sollicitatie aangegeven dat ik in het netwerk kwaliteitsverpleegkundigen wilde blijven. Hilverzorg stond daar gelukkig voor open.’ 

Samen met Marieke planden Astrid en Paula een eerste bijeenkomst. ‘Die bijeenkomst was bedoeld als kennismaking. En om te inventariseren wat de verwachtingen waren en over welke onderwerpen de deelnemers het wilden hebben.’ Ze spraken af ongeveer één keer per acht weken samen te komen. En dan elke keer bij een andere organisatie. Die dan ook – samen met Marieke – de bijeenkomst voorbereidt.

Drieluik bijeenkomsten voor kwaliteitsverpleegkundigen

Kwaliteitsverpleegkundigen hebben een veelzijdige rol in het verbeteren van kwaliteit van zorg in een organisatie. Je moet op de hoogte zijn van actualiteiten, wet- en regelgeving, je rol helder hebben en processen goed organiseren. 

Om kwaliteitsverpleegkundigen te helpen bij het opdoen van kennis, zijn er drie bijeenkomsten geweest over de thema’s: rol kwaliteitsverpleegkundige, methodisch werken en de Wet zorg en dwang met informatie en concrete handvatten. Lees de verslagen:

Afspreken via Teams

In de tijd van corona was afspreken niet altijd gemakkelijk. ‘Dat maakte het lastiger’, zegt Paula. ‘Maar zeker niet onmogelijk. Ze spraken digitaal af via Teams. Ook hierbij hielp Marieke ons. Wel merkte je dat de aandacht vooral ging naar wat er op de werkvloer gebeurt. Er waren collega’s uit het netwerk die behoorlijk wat voor hun kiezen hebben gekregen. Vragen wat dat met ze doet is heel belangrijk, vind ik. Bovendien steek je daar ook veel van op. Het was goed te weten wat er allemaal op je af kon komen als er corona op je afdeling was. En vooral wat je wel en niet moest doen.’

Aandachtsvelders in plaats van buddy’s

Paula: ‘Binnen QuaRijn ben ik nu samen met een paar collega’s bezig een inwerkprogramma op te zetten. We wilden in eerste instantie een nieuwe functie introduceren: de buddy. Natuurlijk heb ik ook mijn collega’s uit het netwerk gemaild, of zij al ervaring met inwerkprogramma’s hadden. Een van hen gaf aan dat zij ook een buddysysteem wilden opzetten, maar in de praktijk bleek dat te lastig. Het was gewoon niet te doen om de buddy’s en de nieuwe medewerkers steeds op dezelfde dagen in te plannen. Daarom kiezen wij nu voor aandachtsvelders binnen de teams, die de medewerkers alert houden. Zodat als het ware iedereen een buddy is.’

De vissengraatmethode

Astrid vertelt over de bijeenkomst over medicatieveiligheid. ‘Het ging over het melden van medicatiefouten en vooral hoe je zorgt dat er ook iets met de meldingen gebeurt. Vecht en IJssel vertelde dat zij een decentrale medicatiecommissie hebben, met van elke afdeling een vertegenwoordiger. Hier bespreken ze alle meldingen volgens de vissengraatmethode, een manier om meldingen goed uit te splitsen. Tijdens de bijeenkomst hebben we de vissengraat geoefend. Zo kon ik het goed meenemen naar mijn organisatie. Op mijn locatie kijken we nu ook of we een decentrale medicatiecommissie kunnen opzetten.’

WhatsAppgroep voor snel contact

Naast de bijeenkomsten en het mailcontact heeft het netwerk nu ook een WhatsAppgroep. ‘We hebben deze groep net gemaakt, maar ik verwacht dat we er veel gebruik van gaan maken’, zegt Astrid. ‘Het is een snelle manier om vragen te stellen.’ ‘Dat we makkelijk vragen kunnen stellen buiten de bijeenkomsten om is inderdaad prettig’, bevestigt Paula. ‘Dankzij het netwerk hebben we die contacten nu.’ 

Ze gunnen het elke kwaliteitsverpleegkundige in Nederland. Daarom nodigt Astrid kwaliteitsverpleegkundigen die zich willen aansluiten, meer informatie zoeken of een inhoudelijke vraag hebben van harte uit om haar of Paula een mailtje te sturen. ‘We zijn hier tenslotte aan begonnen om elkaar (verder) te helpen!’

Meer weten

Deel deze pagina via: