Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzicht in opgave

Hoe weet je wat we straks verstaan onder goede zorg en ondersteuning? Vaak helpt het om met een andere blik naar je vraagstuk te kijken. Het ToekomstKompas helpt je daarbij. Begin met een scherp geformuleerde vraag. Daarvoor heb je inzicht nodig in de opgave.

Waar begint het te knellen als je zo doorgaat? Inbreng vanuit verschillende betrokkenen is cruciaal, denk daarbij in ieder geval aan cliënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Je zult merken dat de oorspronkelijk geformuleerde vraag waarschijnlijk gaat kantelen nadat je relevante trends en ontwikkelingen hebt bestudeerd. Dit zal zeker gebeuren na het reframen.

Over het ToekomstKompas

De aanpak ToekomstKompas hebben we als Waardigheid en trots voor de toekomst ontwikkeld vanuit het ‘strategisch toekomstdenken’. Deze aanpak helpt je om gestructureerd aan de transitie voor de toekomst te werken. De aanpak is modulair, dat betekent dat je de verschillende stappen en werkvormen ook los van elkaar kunt gebruiken.

Dit is de stap Inzicht in opgave. Ga naar de andere stappen:

In gesprek gaan met je doelgroep

Waar strategische toekomsttrajecten nog wel eens mis gaan, is bij het niet goed betrekken van de verschillende doelgroepen of het niet kennen van de waarden en behoeften van je doelgroep. Hierdoor sluiten oplossingen niet aan bij (veranderende) behoeften. Maak gebruik van methodieken om dat wel te doen. We zetten er een aantal op een rij:

  • ToekomstPraat nodigt je uit om samen het gesprek aan te gaan over de toekomst van de zorg. Het is een set van 40 gesprekskaarten met ethische vragen, stellingen en dilemma's. Uitwisselen wat we belangrijk vinden voor de organisatie van de toekomst helpt je bij het maken van keuzes in het hier en nu. Doe dat samen met teamgenoten, cliënten, naasten, vrijwilligers, managers of bestuurders.
  • De theatervoorstelling ‘Mag ik je kussen?’ is speciaal ontwikkeld voor iedereen die werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Doel van de voorstelling is om het gesprek over de toekomst van het werk in de zorg aan te jagen.
  • Gesprekskaarten ‘Praat vandaag over morgen, hoe zie jij de weg naar ouder worden?’ Deze gesprekskaarten (pdf) zijn een initiatief van Actiz.
  • In de campagne ‘Hoe dan?’ staat het gesprek over de toekomst van de zorg centraal. Bijvoorbeeld over de uitdagingen in onze sector en met welke oplossingen we het werk in de zorg anders kunnen organiseren. Bekijk de campagne Hoe dan? op de website van Actiz.
  • De serious game ‘Toekomstscenariospel’ gaat over een toekomstperspectief voor betrokkenen bij het verpleeghuis en een richting voor de zorgorganisatie. Bekijk de serious game Toekomstscenariospel van Kennisland.
  • Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te luisteren naar wat ouderen zelf vinden en willen. Movisie heeft een Toolkit wensen en behoeften ouderen waarmee je in gesprek gaat met ouderen.

Wat weten we al over behoeften van verschillende doelgroepen? Een greep: