Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgFinanciering technologie

Hoe verloopt de financiering van zorgtechnologie of innovatie in de verschillende zorgdomeinen? En is zorgtechnologie iets voor jouw organisatie? Een handig hulpmiddel is een business case. Daarbij denk je misschien eerder aan een commercieel bedrijf dan aan de zorg. Maar ook in zorg is dit ontzettend nuttig.

Het instrument bij uitstek om na te gaan of je als organisatie baat hebt bij de aanschaf van zorgtechnologie is de business case of kosten-batenanalyse. Een business case is een haalbaarheidsonderzoek met afwegingen over kosten, opbrengsten en risico’s van een project. Let hierbij zowel op harde kosten en baten, zoals tijd en geld, als zachte kosten en baten, bijvoorbeeld kwaliteit van zorg of duurzaamheid.

Wel of niet invoeren van zorgtechnologie

Bij het invoeren van bijvoorbeeld nieuwe zorgtechnologie is een business case een middel waarmee de raad van bestuur knopen door kan hakken. En ook de cliëntenraad en het personeel kunnen de business case gebruiken bij het meebesluiten over nieuwe projecten. Los hiervan is het ook een handig kompas waarmee je bepaalt of je de zorgtechnologie in jouw organisatie blijvend invoert of dat het maar beter is om het na een tijdje bij een eenmalige proef te laten.

Financiering zorgtechnologie onder verschillende wetten

Lees in het kort hoe technologische innovaties in de verschillende zorgdomeinen worden gefinancierd. Uitgebreidere informatie vind je bij dit onderwerp ‘Financiering technologie’.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten regelen in een beschikking welke hulpmiddelen onder de maatwerkvoorziening vallen. Wat een algemene voorziening is en wat een individuele voorziening hangt af van het gemeentebeleid. Er is dus geen landelijke richtlijn voor de vergoeding van zorgtechnologie uit de Wmo: dit verschilt per gemeente.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Binnen de Zvw is het voor cliënten van de thuiszorg mogelijk om thuiszorgtechnologie te financieren. Onder deze prestatie thuiszorgtechnologie kan een organisatie extra uren declareren voor de financiering van digitale zorg. Hoeveel dit precies is verschilt vooralsnog per zorgverzekeraar en per technologie.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is een integraal budget. Dit betekent dat alle kosten voor de cliënt betaald worden van dat bedrag. Bij het opstellen van een maandelijkse begroting voor VPT-cliënten moet je daarom rekening houden met een maandelijks budget voor zorgtechnologie. Een uitzondering onder de Wlz vormt het modulair pakket thuis (MPT). Hiervoor is ook een prestatie thuiszorgtechnologie van toepassing, waarbij een zorgorganisatie extra uren kan declareren bij het zorgkantoor. Naast het integraal budget hebben de zorgkantoren nog twee vormen voor vergoeding voor zorgtechnologie of innovatie.

Tools over Financiering technologie

Er zijn geen kennisproducten.

Agenda van Financiering technologie

Er zijn geen agenda-items gevonden

Nieuws over Financiering technologie

Er is geen nieuws.