Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode Evidence Based Practice (EBP): zorg volgens de laatste inzichten

Gepubliceerd op: 14-03-2023

Laatst bijgewerkt op: 31-03-2023

Evidence Based Practice (EBP) is een werkwijze die zorgmedewerkers helpt om de zorg af te stemmen op de cliënt en actuele kennis. EBP-handelen verbetert en verhoogt de kwaliteit en veiligheid van zorg doordat zorg verleend wordt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise van de medewerkers. In deze tool lees je een beschrijving van wat EBP is, wat je ermee kan en hoe je het toepast.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Waarom Evidence Based Practice?

Wat is de beste zorg voor  mevrouw De Vries? Je weet van de familie dat ze het altijd belangrijk vond om er goed verzorgd uit te zien, maar ze laat duidelijk weten dat ze niet door jou wil worden geborsteld. Laat je het maar zitten? Vraag je aan je collega hoe die het zou aanpakken? De methode Evidence Based Practice (EBP) helpt je om in dit soort situatie keuzes te maken waarmee je mevrouw De Vries de beste zorg voor haar persoonlijk kan bieden. 

EBP-handelen verbetert en verhoogt de kwaliteit en veiligheid van zorg doordat zorg verleend wordt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, rekening houdend met de wens van de cliënt en de expertise van de medewerkers. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stimuleert en biedt ruimte voor zorgprofessionals om volgens EBP te handelen.

Je vakgebied is voortdurend in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk je steeds opnieuw af te vragen hoe je de best mogelijke zorg verleent. Wat de afgelopen vijf jaar goed werkte, is vandaag misschien niet meer de beste aanpak. EBP helpt je om cyclisch aan kwaliteitsverbetering te werken. Niet meer ‘ik doe dit al jaren zo,’ maar steeds kritisch kijken of de manier van werken in die situatie de optimale is. EBP stimuleert je om kritische vragen te stellen en hiermee aan de slag te gaan. Teams krijgen zo veel meer eigenaarschap, waardoor ook het werkplezier toeneemt.

Wat?

EBP is een werkwijze die je als zorgmedewerker in staat stelt om de zorg af te stemmen op de cliënt en actuele kennis. De 4 pijlers van EBP zijn:

1. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van je cliënt.
2. Je eigen kennis en vaardigheden.
3. Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.
4. Kennis die in je eigen omgeving aanwezig is om persoonsgerichte zorg te verlenen.

Op welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en team-niveau en is toegespitst op de hele PDCA-cyclus.

Dankzij EPB professioneel ontwikkelen

De EBP werkwijze verbetert de zorg die cliënten en bewoners krijgen op verschillenden manieren. Professionals organiseren met EBP sámen de zorg rondom de bewoner of cliënt. Door de samenwerking kijk je ook buiten de kaders van je eigen vakgebied naar een oplossing voor je vraagstuk. Dat betekent ook dat je je als professional verder ontwikkelt, waarmee je in de toekomst een bredere kennis kan inzetten.

Anneke van Vught is projectleider EVIDENCE bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Zij benadrukt het belang van het ontwikkelen van een interprofessionele EBP-cultuur in zorgteams binnen het verpleeghuis. ‘We zien dat EBP zorgt voor werkplezier. Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich door EBP verantwoordelijk, uitgedaagd en versterkt in hun rol bij het vernieuwen en verbeteren van zorg. EBP levert zichtbare verbeteringen op. Daar worden professionals blij van. Dat vind ik mooi om te zien.’

Ervaringen met EBP

Wat zeggen verschillende zorgteammedewerkers over het werken met EBP?

‘Dat je de dingen doet en die dan ook wetenschappelijk zijn bewezen. Dat je niet zomaar wat doet omdat je het toevallig zo geleerd hebt. Maar dat je ook gaat onderzoeken of dat klopt en of dat werkelijk de beste manier van werken is.’

‘Dat je dat ook blijft afvragen, van klopt het wat ik doe. Kritisch blijven kijken.’

‘Nu ik er mee bezig ben, ga ik nu sneller denken; oh ja dat ga ik iets opzoeken.’

‘Kritisch denken over wat we aan het doen zijn of dat het juiste is. Dat kan volgens mij iedereen op alle niveaus.’

Video’s EBP in de praktijk

Wie kan je beter vertellen over EBP dan de professionals die er al mee werken?
In de EBP toolbox van HAN zit ook een reeks van filmpjes waarin je meer komt weten over EBP in de praktijk.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. de implementatie van EBP, wat levert EBP op en de EBP coach.

Wie?

Het werken met EBP stimuleert: “leven lang leren, onderzoekend houding, kritisch en creatief denken”. Dit geldt voor alle zorgmedewerkers, zonder onderscheid wie welke functie heeft of op welk niveau iemand werkt.

Werken met een EBP

  • Hoe bepaal je of een onderwerp geschikt is voor EBP?
  • Hoe weet ik wat de belemmerende factoren zijn?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn team meedoet?
  • Hoe weet ik of ik mijn doel heb bereikt?

De HAN heeft op haar projectwebsite een handig overzicht met antwoorden op al deze vragen.

Online handboek EBP

Vilans ontwikkelde samen met de HAN het online handboek EBP. Naast Vilans-onderzoekers en docenten van de HAN hielpen verzorgenden, verpleegkundigen, opleiders en managers mee aan het samenstellen van het handboek. Het is een informatiebron vol tips en tools. Gebruiksklaar voor de praktijk.

Meer weten

Deel deze pagina via:

Soort

Video

Taal

Nederlands