Naar hoofdinhoud Naar footer

Methodisch werken met het zorgleefplan

Gepubliceerd op: 20-09-2022

De tool ‘Methodisch werken met het zorgleefplan’ geeft inzicht in hoe je volgens een vaste methodiek van zes stappen aan de slag kunt met een zorgleefplan. De stappen 1 en 2 gaan over de kennismaking met de bewoner en de familie en de ontvangst. Stap 3 gaat over het beter leren kennen van de bewoner en de familie. En de stappen 4, 5 en 6 gaan over het opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgleefplan. In een checklist en op een poster zijn alle stappen en de bijbehorende aandachtspunten beschreven.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

In 6 stappen naar een zorgleefplan

Deze tool beschrijft de zes stappen van het op een eenduidige wijze werken met een zorgleefplan. De eerstverantwoordelijke (EVV’er) van de bewoner heeft een centrale rol. In het begin heeft ze een hoofdrol, zoals uitvoeren van het huisbezoek, en daarna stelt ze continu samen met de familie van de bewoner, haar team en andere disciplines de afspraken rondom zorg en ondersteuning bij de bewoner vast. Er komt steeds meer uitbreiding van de samenwerkingspartners. Dat laten de stappen zien.

De stappen 1 t/m 6:

 • Stap 1: kennismaken met bewoner en familie in eigen vertrouwde omgeving
 • Stap 2: ontvangen van bewoner en familie
 • Stap 3: beter leren kennen van bewoner en familie
 • Stap 4: vaststellen zorgplan en afsprakenkaart
 • Stap 5: uitvoeren zorgplan
 • Stap 6: evalueren zorgplan

Je werkt van stap 1 naar 6 en dan ga je weer terug naar stap 3 om de bewoner en diens familie weer beter te leren kennen zodra er nieuwe vragen rondom de bewoner ontstaan.

Waarom?

De tool ‘Hoe werk ik op een methodische manier met het zorgplan van een bewoner?’ inspireert als:

 • Er behoefte is aan eenduidige afspraken over de rol van de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er), de bewoner, familie, je team en de andere disciplines bij het ontwikkelen en actueel houden van een zorgplan en met elkaar methodisch te werken.
 • Je een verhelderende poster of checklist zoekt, die je gemakkelijk bij de hand neemt om helder te maken hoe de stappen in het zorgproces eruit zien en hoe de verschillende betrokkenen hierin kunnen samenwerken.

Wat?

De tool bevat:

 1. Een schematisch overzicht met de zes stappen en wat er binnen elke stap moet gebeuren. Een checklist voor het Kwaliteitshandboek.
 2. Een poster met de zes stappen en wat er binnen elke stap moet gebeuren.

Welke niveau?

Deze tool betreft het cliëntniveau van het zorgproces: de EVV’er stemt met familie, haar team en andere disciplines af hoe de zorg en ondersteuning van de bewoner eruit komt te zien, en stelt op basis daarvan een actueel zorgplan op.

Resultaat methodisch werken met zorgleefplan

Wat levert het op een methodische wijze werken met een zorgleefplan op?

 • Inzicht in hoe familie, zorgmedewerkers en andere disciplines kunnen bijdragen aan het actueel houden van het zorgplan en wat ieders rol daarin is. Met een centrale rol voor de EVV’er.
 • Inzicht in de doelen en bijbehorende afspraken rondom de bewoner opgesteld door de EVV’er in het zorgplan.

Dit zeggen verzorgenden over het gebruik van dit stappenplan:

‘Het is voor mij een handvat om de gewenningsperiode van de bewoner na een verhuizing te doorlopen. Je doorloopt continu deze cyclus.’

‘Dit helpt mij om bij familie aan te geven dat het onrustige gedrag van een bewoner hoort bij een recente verhuizing naar deze locatie. Ik vertel dat we over zes weken het MDO hebben om dit gedrag met elkaar te bespreken en hoe hiermee om te gaan. We zijn nu bezig om de bewoner en familie beter te leren kennen. Ik heb nu woorden om iets uit te leggen.’

Door wie te gebruiken?

 • EVV’er
 • Leidinggevende
 • Kwaliteitsverpleegkundige
 • Kwaliteitsadviseur

Hoe te gebruiken?

Als EVV’er kun je dit gebruiken bij bijvoorbeeld: het huisbezoek, de eerste gesprekken op locatie met bewoner en familie, het MDO en de (woon)gesprekken met familie. Als geheugensteuntje om te kijken of je alle punten per stap hebt opgepakt.

Ook kun je dit gebruiken in gesprekken met je team om met elkaar de processtappen en de inhoud per stap door te nemen. Op deze manier krijgen alle teamleden een helder beeld over wat de rol van de EVV’er is en hoe de teamleden kunnen bijdragen aan het up-to-date houden van het zorgplan.

Download

Deze voorbeelddocumenten zijn ontwikkeld in 2022 bij een zorgorganisatie in het kader van ondersteuning door Waardigheid en trots op locatie.

 • Download: Checklist 6 stappen methodisch werken met zorgleefplan (pdf)
 • Download: Poster 6 stappen methodisch werken met zorgleefplan (pdf)

Een andere zorgorganisatie is ook met het hulpmateriaal aan de slag gegaan en heeft een eigen vertaling van de poster gemaakt, die je ook weer makkelijk kunt aanpassen naar jouw eigen organisatie.

 • Download: Poster 6 stappen methodisch werken met zorgleefplan (jpg)

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 22-09-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Taal

Nederlands