Naar hoofdinhoud Naar footer

Publicatie: Ken je cliënt

Gepubliceerd op: 10-07-2018

Het is belangrijk om je cliënten goed te kennen, zodat je kunt aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Dat wordt ook onderschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar hoe doe je dat, de wensen en behoeften van de bewoner in kaart brengen? En welke manier past het best bij het verpleeghuis waar jij werkt? In de publicatie ‘Ken je cliënt’ komen een aantal methoden aan bod.

Cliënt op de eerste plaats

De meeste voorbeelden in de publicatie komen uit de praktijk van zorgorganisaties die hebben deelgenomen aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Het zijn voorbeelden die door de organisaties zelf zijn ontwikkeld, of bestaande methoden die zijn aangepast of geïmplementeerd in de eigen organisatie. Bij alle organisaties die aan deze publicatie meegewerkt hebben, hebben er veranderingen plaatsgevonden in de manier waarop er naar bewoners gekeken wordt. Stond enkele jaren geleden vooral de aandoening centraal, nu is de cliënt op de eerste plaats een mens met een persoonlijkheid, behoeften, wensen, maar ook mogelijkheden. Er is meer aandacht voor algeheel welzijn.

Voor wie?

Deze publicatie is bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers of kwaliteitsfunctionarissen in de ouderenzorg. En uiteraard ook voor alle anderen die zich door deze instrumenten willen laten inspireren. Het biedt de mogelijkheid om verschillende methoden en instrumenten met elkaar te vergelijken en contact op te nemen met ervaren zorgorganisaties om meer informatie of ervaringen op te vragen. Veel instrumenten zijn ook te downloaden, zodat professionals er direct in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Download

  • Download de publicatie ‘Ken je cliënt’ (pdf) onderaan deze pagina

Inspiratiebox methodisch werken

Deze publicatie is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Meer weten

  • Download de publicatie ‘Ken je cliënt’ onderaan de pagina

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 27-01-2021

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking