Naar hoofdinhoud Naar footer

Succesvol borgen en kort-cyclisch vastleggen en leren van MIC

Gepubliceerd op: 22-01-2021

Medicatiefouten en (bijna) incidenten kunnen hele nare gevolgen hebben, zowel voor de bewoners als voor de medewerker. Des te belangrijker is het om ervan te leren, en de kans op herhaling te verkleinen. Het melden van incidenten is belangrijk om te kunnen leren en verbeteren – en daarmee de kans op fouten te verkleinen. Deze werkwijze helpt daarbij.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Borgen van MIC’s

Waarom?

De checklists inspireren als

 • je een manier zoekt naar hoe je MIC’s in de organisatie kunt borgen: zowel op medewerker- en teamniveau als ook op organisatieniveau.
 • je medewerkers wilt enthousiasmeren MIC’s te melden.
 • je de medewerkers het nut van MIC’s wilt laten voelen en hen zo te enthousiasmeren MIC’s te melden om de zorg aan hun bewoners te verbeteren.

Materialen

Wat?

 • De werkwijze bestaat uit:
  • een beschrijving van de werkwijze kortcyclisch vastleggen, reageren op MICs
  • een format voor de analyse van MIC’s op teamniveau

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en past binnen het cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van de werkwijze

Wat levert het op?

 • MIC”s worden consequenter ingevuld.
 • Medewerkers voelen zich serieus genomen en leren van de MIC.
 • De zorg verbetert.
 • Organisatie heeft betrouwbaardere informatie uit de MIC’s

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerker
 • MIC-commissie
 • Management

Aan de slag met de materialen

Hoe te gebruiken?

 • De werkwijze legt het goed uit: het is belangrijk om gedurende de week melden, en wekelijks de MIC’s door te nemen.
 • Het is belangrijk is dat medewerkers direct leren en het effect zien in verbeterde zorg.

Download

De methodiek Werkwijze voor borging en kort-cyclisch leren van MIC-meldingen is ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots op locatie.

 • Download de werkwijze voor borging en kort-cyclisch leren van MIC-meldingen (pdf) onderaan de pagina.
 • Download het format voor de MIC-analyse (doc) onderaan de pagina.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Taal

Nederlands