Naar hoofdinhoud Naar footer

Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen

Gepubliceerd op: 07-03-2022

Vivantes heeft een flinke slag gemaakt met persoonsgerichte zorg. De basis voor persoonsgerichte zorg is aansluiten bij de wensen van bewoners. Jeanny Engels heeft er als Waardigheid en trots-coach aan bijgedragen dat persoonsgerichte zorg bij Vivantes op de kaart is gezet.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Bewoner centraal

De nieuwe bewoner krijgt ruimte om samen met zijn familie te wennen aan de nieuwe woonomgeving. De medewerker die het huisbezoek heeft gebracht, staat de nieuwe bewoner op te wachten bij de voordeur op de eerste dag van zijn verhuizing. 

Dan worden er geen formulieren meer ingevuld, want dat is allemaal vooraf geregeld. Er is nu alle tijd voor een warm welkom: een welkomstkaart, bosje bloemen op de kamer, welkomstmand met persoonlijke kleine cadeautjes, de familie die de eerste maaltijd samen met de bewoner gebruikt. Er is veel tijd voor vragen van de bewoner en de familie en voor een gesprek met de medewerker, onder het genot van koffie, thee en een rondleiding als zij dat wensen.

Persoonsgerichte zorg in 6 stappen

YouTube video thumbnail

In de pdf ‘Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen’, staat per stap uitgebreid beschreven wat het doel is, wie betrokken zijn, wat er nodig is en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Ook zijn er diverse voorbeelden en ideeën toegevoegd. Download de 'Werkwijze persoonsgerichte zorg bij Vivantes' onderaan deze pagina.

Dit zijn de stappen voor persoonsgerichte zorg bij Vivantes:

 1. Kennismaking thuis: de bewoner leren kennen in zijn omgeving, zien hoe hij thuis functioneert en hiermee de overgang naar Vivantes zo soepel mogelijk laten verlopen. De bewoner krijgt zo een vertrouwd gevoel als hij verhuist naar Vivantes.
 2. Warm welkom: op de eerste dag na de verhuizing van de bewoner is een van de medewerkers die het huisbezoek heeft gedaan, aanwezig om de bewoner en zijn naasten te ontvangen. Zo voelen bewoner en naasten zich welkom en ervaren een prettige verhuizing naar Vivantes omdat ze een vertrouwd gezicht zien.
 3. Bewoner leren kennen: je krijgt inzicht in de wensen, behoeften en persoonlijke voorkeuren van de bewoner. Daardoor kun je zorg en ondersteuning realiseren die daarop aansluiten. Ook krijg je inzicht in welke rol de eerste contactpersoon en andere naasten willen vervullen in de zorg en ondersteuning van de bewoner. En je bespreekt hun verwachtingen van de zorgverleners.
 4. Wensen verschillen: als de wensen en behoeften verschillen, komen de bewoner, zijn eerste contactpersoon en zorgverleners met elkaar tot een gepast compromis.
 5. Persoonsgericht zorgleefplan en elkaar informeren: drie tot zes weken na de verhuizing naar Vivantes is het zorgleefplan van de bewoner opgesteld. De bewoner, de eerste contactpersoon en de medewerkers zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken.
 6. Wensen realiseren: bereiken van passende oplossingen voor wensen en behoeften van bewoner. Door samenwerking in het team, met de bewoner en zijn familie, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Waarom persoonsgerichte zorg?

De methodiek persoonsgerichte zorg van Viventes is gebaseerd op de aanpak die Vilans samen met vier proeftuinen heeft ontwikkeld. Vivantes heeft voor deze aanpak gekozen om:

 • een omslag in denken en handelen van medewerkers te bewerkstelligen;
 • het kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers te verhogen;
 • te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
 • iedereen in beweging te krijgen;
 • het werk van medewerkers te verrijken en het werkplezier te verhogen.

Download de methodiek persoonsgerichte zorg van Vilans (pdf) onderaan deze pagina.

Resultaten aanpak persoonsgerichte zorg bij Vivantes

 • De uniforme werkwijze persoonsgerichte zorg is bottom-up ontwikkeld:
  • op alle locaties worden huisbezoeken gedaan kort voordat de cliënt bij Vivantes komt wonen
  • er is een ‘warm welkom’ voor de nieuwe bewoner
  • er is continu een gesprek over de wensen en behoeftes van de bewoner en deze worden vastgelegd in het zorgleefplan. Medewerkers zijn gericht op het realiseren van deze wensen en behoeftes, in samenwerking met cliënt, naasten en vrijwilligers. Medewerkers weten bovendien wat ze kunnen doen als wensen van cliënt en zijn naasten verschillen.
 • Elke locatie heeft een veranderteam met tenminste een locatiemanager, een kwaliteitsverpleegkundige en een dagbestedingscoach. Zij houden de aanpak persoonsgerichte zorg levend en ontwikkelen deze samen met collega’s. Vivantesbreed is er een ‘team persoonsgerichte zorg’ om de locaties bij te staan en locatie-overstijgend leren te bevorderen. Dit team bestaat uit een locatiemanager, twee kwaliteitsverpleegkundigen, twee dagbestedingscoaches en een kwaliteitsmedewerker.
 • Bewoners zijn tevreden over de persoonlijke zorg die ze krijgen.

Tafelgesprek persoonsgerichte zorg bij Vivantes

Tijdens het Waardigheid en trots-congres over persoonsgerichte zorg op 15 november 2021 vertelden Olga Pijnacker-Hordijk (manager Zorg en ondersteuning), John Goezinne (voorzitter van de cliëntenraad) en Manon Pennings (verwantenadviseur) vanuit hun ervaring bij Vivantes over persoonsgerichte zorg. Bekijk in onderstaande video het tafelgesprek over persoonsgerichte zorg bij Vivantes.

Lees de volledige terugblik van de vier Waardigheid en trots-congressen 2021.

YouTube video thumbnail

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 08-05-2024

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Taal

Nederlands