Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel

Gepubliceerd op: 22-01-2021

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Voor methodisch én persoonsgericht werken is het noodzakelijk om het verhaal van de bewoner over zijn levensloop en verlangens en ook de samenwerking met zijn naasten gestructureerd in het ECD op te nemen. Deze tool bevat twee voorbeeldvragenlijsten om het gesprek te structureren en uniform informatie op te halen en vast te leggen.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

De cliënt en zijn naaste leren kennen

Waarom?

De voorbeeldvragenlijsten voor gespreksvoering om het verhaal en de verlangens van de cliënt gestructureerd in kaart te brengen inspireren als een eenduidige werkwijze ontbreekt om de persoon van de cliënt te leren kennen én vast te leggen in een ECD. Hetzelfde geldt met betrekking tot de verwanten en mantelzorgers van de cliënt: wat vinden zij belangrijk en hoe leg je dat vast?

Vragenlijsten voor nieuwe bewoners

Wat?

 • De vragenlijsten bevatten vragen over de levensloop, levensgebeurtenissen, interesses en goed samenspel familie.
 • Het is de bedoeling van de vragenlijst (digitaal of papier) bij de opname van een nieuwe bewoner, ingevuld wordt door de bewoner en/of zijn verwante.
 • De vragen en antwoorden worden vervolgens besproken en vastgelegd in het dossier (voorbeeld van ONS)
 • Er zijn 2 voorbeeldvragenlijsten beschikbaar:
  • ‘Mijn persoonlijk verhaal en Mijn wensen voor goede samenwerking’ – deze bevat losse vragen, voor aparte profielvragenlijst in ECD.
  • ‘Voorbereiding gesprek over Uw Levensloop en het samenspel met de familie van U.’ – deze vragenlijst bevat losse vragen die kunnen worden ingebed in het Persoonlijk cliëntverhaal (in ONS) en informatie elders in het ECD.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naasten. Met de nadruk op de instroom in het zorgproces.

Eenduidige werkwijze vastleggen essentiële persoonlijke informatie

Wat levert het op?

 • Een goed gesprek over voor persoonsgerichte zorg essentiële informatie.
 • Een eenduidige werkwijze en plaats in het dossier van achtergronden, wensen, voorkeuren van cliënten en verwanten.
 • Input voor het beter kunnen begrijpen en persoonlijk contact met de cliënt en meer en beter samenspel met de verwanten.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgbemiddelaar / instroommedewerker
 • EVV / Contactverzorgenden
 • Zorgmedewerkers
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Scholingsmedewerkers
 • Management

Hoe te gebruiken?

De vragenlijsten zijn te gebruiken door deze bij het opstarten van de zorg aan te reiken aan de cliënt en zijn naaste. En deze in gesprekken door te nemen en  af te spreken wat wel/niet vastgelegd wordt. De antwoorden op de vragenlijsten zijn te gebruiken als input voor het persoonsgericht maken van de zorg en als input voor de invulling van een zinvolle dag.

Download

De vragenlijsten om het verhaal van de bewoner over zijn levensloop en verlangens en ook de samenwerking met zijn naasten gestructureerd in het ECD op te nemen zijn ontwikkeld bij verschillende zorgorganisaties in de periode 2018 – 2020.

 • Vragenlijst: ‘Mijn persoonlijk verhaal en Mijn wensen voor goede samenwerking’ (doc)
 • Vragenlijst: ‘Voorbereiding gesprek over Uw Levensloop en het samenspel met de familie van U.’ (doc)

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Vragenlijst

Taal

Nederlands