Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkboek ‘Goed in gesprek’

Gepubliceerd op: 10-07-2020

Voor het bieden van persoonsgerichte zorg, zorg afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten zijn goede luister- en gespreksvaardigheden van groot belang. Binnen het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is het werkboek ‘Goed in gesprek’ ontwikkeld, met 20 eenvoudige, activerende oefeningen voor medewerkers van verpleeghuizen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

De werkvormen in het werkboek koppelen de opdracht altijd aan de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Het gaat om het goed kunnen voeren van het gesprek over welbevinden, zelfstandigheid, het samenspel met het sociaal netwerk en de samenwerking binnen en buiten teams.

Versterken van gespreksvoering: aan de slag

Bij luister- en gespreksvaardigheden gaat het om aandacht en respect, de tijd nemen voor elkaar, écht luisteren, het zwijgen en de juiste vragen stellen, het checken of je de ander goed begrijpt en het niet invullen voor een ander. Het gaat om de verbale en non-verbale communicatie.

Deelnemers aan het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie kunnen de training Het goede gesprek volgen, waarin geoefend wordt met de werkvormen uit het werkboek. Onder begeleiding van een coach, collega of teamleider kan je met deze 20 werkvormen ook zelf aan de slag met het versterken van de gespreksvoering in het dagelijks werk.

Onderdelen van het werkboek

In het werkboek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Je leert de kenmerken van een goed gesprek.
  • Je leert beter gebruik te maken van LSD: luisteren-samenvatten-doorvragen.
  • Je leert vormen van non-verbale communicatie herkennen.
  • Je leert feedback en complimenten geven.
  • Je leert hoe je het gesprek met mantelzorgers aan kunt gaan.
  • Je leert ook lastige gesprekken voeren.
  • Je oefent met verschillende praktijksimulaties.

Hushoven aan de slag met training en werkboek

‘De uitkomst van de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Waardigheid en trots op locatie was voor ons reden om de training het Goede Gesprek te volgen. We zijn er allemaal enthousiast over’, vertelt teamleider Yvonne Smolenaers van zorglocatie Hushoven van Land van Horne in Weert.

In totaal veertien medewerkers van Hushoven volgden de training en brachten het geleerde vervolgens over aan collega’s. Daarnaast wordt tijdens het teamoverleg tien minuten vrijgemaakt om te oefenen met het werkboek.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 31-05-2021

Deel deze pagina via:

Soort

Werkboek

Taal

Nederlands