Naar hoofdinhoud Naar footer

Leren en reflecteren op de werkplek met de 8 tips en het Reflectiespel

Gepubliceerd op: 22-01-2021

De zorg verandert voortdurend. Dit vraagt om anders en continu leren. En dat terwijl er vaak een tekort aan personeel is en je meestal niet genoeg tijd hebt. Hoe blijf je toch leren en van alles op de hoogte? Bekijk de tips en speel het Reflectiespel met je collega’s.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Zet de tips en het Reflectiespel in

Waarom?

De tips en het spel inspireren als

 • je wilt weten hoe je tijdens het werk kunt reflecteren op je werk
 • je met het teams op een speelse manier willen reflecteren op het eigen werk en ervaringen.

Speels en gestructureerd

Wat?

 • Informatie over leren op je werkplek inclusief 8 tips voor werkplekleren
 • Een spelvorm voor reflectie op het werk:
  • Dit reflectiespel biedt op basis van een heldere structuur houvast voor spelers en zorgt voor een gewenste dynamiek. Het biedt een speelse manier waarop spelers ervaren hoe reflectie werkt en het zich gaandeweg eigen kunnen maken.
  • Spelers ervaren hoe reflectie werkt en maken het zich gaandeweg eigen. Deelnemers geven vanuit verschillende perspectieven tips en tops. Mede hierdoor is en blijft de tool ook interessant voor spelers die al meer ervaring hebben met reflecteren.
  • Het spel bevat een instructie, kaartjes met verschillende perspectieven en een reflectiekaart

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en team-niveau en past binnen het cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van de tips en het spel

Wat levert het op?

 • Reflectie op het eigen werk.
 • Verbreding en verrijking van het eigen handelen.
 • Samenhorigheid en leren van elkaar.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Scholingsmedewerkers

Speel met je team het reflectiespel

Hoe te gebruiken?

 • Het instrument ‘8 tips’ bevat reflectievragen die zichzelf wijzen
 • Het Reflectiespel bevat kaarten met tips en tops. Er is een heldere uitleg van het kaartspel. Het gaat in 2 rondes, ronde 2 herhaal je een aantal keren. Je krijgt feedback in de vorm van tips en tops en je geeft zelf ook tips en tops aan je collega’s/het team.

Meer weten

Download

Vilans en Zorgvoorbeter hebben de tips en het Reflectiespel ontwikkeld in het kader van leren en reflecteren tijdens het werk.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 25-01-2021

Deel deze pagina via:

Soort

Spel

Taal

Nederlands