Naar hoofdinhoud Naar footer

Workshop Brownpapersessie teamsamenspel

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Met deze workshop kun je als team aan de slag om het samenspel binnen je team te verbeteren. Als team maak je concrete afspraken over rollen/taken, samenwerking en effectief communiceren gericht op het dagelijks bieden van goede zorg. De workshop bevat diverse werkvormen.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Samen aan de slag

Waarom?

Deze workshop inspireert als

 • je op een activerende en gezamenlijke manier het samenspel binnen een team wilt versterken, waarbij het team zelf vaststelt.

Workshop met meerdere werkvormen

Wat?

 • De workshop omvat verschillende bestaande werkvormen. Essentieel is  de volgorde in de aanpak. Onderliggend hieraan is het teamdoelmatigheidsmodel.
 • Iedereen krijgt een flap-over met cirkel methodisch werken + stickers. En verkent met het team of de cirkel van methodisch werken herkenbaar is, plus terugkoppeling.
 • Opdracht effectiviteit van het team, met activerende opdracht: waar staan we nu, met reflectie en samen met team bepalen wat / welke vaardigheden zij komende periode als team willen ontwikkelen om effectiever te worden.
 • Werkvormen m.b.t. complimenten geven en feedback.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en past met name binnen het check/act voor cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van de workshop

Wat levert het op?

 • Verbeteren van het samenspel binnen het team. Het team maakt concrete afspraken over rollen/taken, samenwerking en effectief communiceren gericht op het dagelijks bieden van goede zorg:
  • Methodisch werken: Hier gaan we als team aan werken.
  • Effectiviteit van het team: Hier staan we als team nu.
  • Complimenten en feedback geven en ontvangen: Morgen doe ik dit anders.
 • Doelgroep: Zorgteam met verschillende functies/ deskundigheidsniveaus (verpleegkundige, verzorgende, helpende, gastvrouwen).
 • Groepsgrootte: Kleinschalige teams (max 12-15 personen). 
 • Disciplines: Het is mogelijk ook disciplines – bijvoorbeeld specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, activiteitenbegeleider – te laten participeren. Dan: perspectief  veranderen naar multidisciplinair team rondom de bewoner. 

Door wie te gebruiken?

 • Leidinggevende samen met het team
 • Behandelaar
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Scholingsmedeweker / coach
 • Management.  

Aan de slag met de workshop

Hoe te gebruiken?

 • De workshop bevat een uitgebreide beschrijving. Het is belangrijk om de beschreven aanpak in de juiste volgorde uit te voeren.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Training

Taal

Nederlands