Naar hoofdinhoud Naar footer

Reflectietool methodisch werken

Gepubliceerd op: 19-04-2022

Met de reflectietool methodisch werken reflecteer je met een vertegenwoordiging uit je organisatie op hoe methodisch jullie werken. Allereerst vullen deelnemers een lijst in met twaalf stellingen over methodisch werken. Vervolgens bespreek je de uitkomsten in een groepssessie.

In deze tool vind je alle bestanden en instructies die je nodig hebt voor zelfreflectie op methodisch werken binnen jouw organisatie.

Zelfreflectie op methodisch werken

De reflectietool methodisch werken is ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie. De bedoeling is dat je samen inzicht krijgt in:

  • de mate waarin er methodisch gewerkt wordt op welk niveau en tussen de niveaus
  • waar jullie al goed zijn en waar jullie nog aan kunnen werken

Het gaat vooral over het gesprek. Het invullen van de stellingen is een hulpmiddel om dit gesprek te voeren. De cijfers geven een indruk en startpunt voor het gesprek. Het gaat dus niet om een meting.

Werkwijze reflectietool methodisch werken

‘We willen het organisaties zo makkelijk mogelijk maken’, zegt Jeroen Havers, senior adviseur bij Vilans. Daarom is de reflectietool goed gevuld met een beschrijving, een draaiboek, een presentatieformat, 12 stellingen en een excelbestand. ‘Dat excelbestand gebruik je om de stellingen te beantwoorden en de antwoorden te verwerken. Daarna verschijnen automatisch gemiddelden en grafieken.’

Reflectiegroepje

Hoe start je met de reflectietool? Stel in jouw organisatie een reflectiegroepje samen met maximaal 10 mensen. ‘Zorg ervoor dat dat mensen zijn uit verschillende niveaus van de organisatie’, tipt Jeroen. ‘Want je wilt zicht krijgen op alle niveaus van methodisch werken.’

Voorafgaand aan de groepssessie lezen de deelnemers het achtergrondartikel ‘Methodisch werken: Mensenwerk’, download de pdf onderaan deze pagina.

Stellingen beantwoorden

‘Wijs een gespreksleider aan en laat de deelnemers eerst de stellingen beantwoorden’, vervolgt Jeroen. ‘En nee, dat gebeurt niet anoniem, je wilt immers het gesprek aangaan!’ Voorbeelden van de stellingen zijn ‘We weten allemaal wat er bedoeld wordt met methodisch werken’ en ‘We snappen waarom methodisch werken belangrijk is’.

Bij elke stelling lees je een heldere toelichting. ‘Laat deelnemers zeker een halfuur vrijmaken om de stellingen te beantwoorden. Dan hebben ze tijd om ook de toelichtingen te lezen. Ze kunnen dit voorafgaand aan de groepssessie doen, op een moment dat het hen uitkomt.’ Uiteraard zijn de stellingen niet zomaar gekozen. Jeroen: ‘We hebben ze geclusterd in 4 hoofdonderwerpen, met ieder 3 stellingen: bewustwording, zorgproces, team en organisatie.’

Methodisch werken naar hoger niveau tillen

Vervolgens bereidt de gespreksleider het gesprek voor. Jeroen raadt aan om voor dit gesprek – de eigenlijke reflectie – ook genoeg tijd vrij te maken. ‘Wij gaan uit van 2,5 uur. In die tijd kijk je samen wat opvalt. En of je het herkenbaar vindt wat je ziet. Vraag de deelnemers vooral ook naar aanvullingen. Je zult zien dat hier verschillende aandachtspunten uitrollen, waarmee je vervolgens aan de slag kunt. Bijvoorbeeld door verbeteracties te formuleren en te prioriteren. Tips hoe je hiermee verder kunt na de groepssessie, vind je in de basispresentatie. Zo til je het methodisch werken samen naar een hoger niveau.’

Downloads reflectietool methodisch werken

Onderaan deze pagina vind je de volgende downloads voor het uitvoeren van de zelfreflectie methodisch werken:

  • Handleiding reflectietool methodisch werken (pdf)
  • Stellingen reflectietool – voor print en digitaal in te vullen (pdf)
  • Stellingen reflectietool – voorbeeld ingevuld bestand (xlsx)
  • Stellingen reflectietool – leeg bestand voor het invullen / verzamelen van de reacties op de stellingen (xlsx)
  • Draaiboek groepsessie reflectietool methodisch werken (pdf)
  • Presentatie groepssessie reflectietool methodisch werken (ppt)

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Toolkit