Naar hoofdinhoud Naar footer

Reflectietool methodisch werken

Gepubliceerd op: 19-04-2022

Met de reflectietool methodisch werken, ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie, kun je met een vertegenwoordiging uit je organisatie, reflecteren op hoe methodisch jullie werken. Allereerst wordt een invullijst met twaalf stellingen over methodisch werken verzonden, vervolgens worden de uitkomsten in een groepssessie besproken. In deze tool vind je alle bestanden en instructies die nodig zijn voor de zelfreflectie op methodisch werken binnen jouw organisatie.

Zelfreflectie op methodisch werken

De reflectietool methodisch werken is bedoeld om samen inzicht te krijgen in:

  • de mate waarin er methodisch gewerkt wordt op welk niveau en tussen de niveaus;
  • waar jullie al goed zijn en waar jullie nog aan kunnen werken.

Het gaat vooral over het gesprek. Het invullen van de stellingen is een hulpmiddel om dit gesprek te kunnen voeren. De cijfers geven een indruk en startpunt voor het gesprek en betreft dus geen meting.

Thema Methodisch werken

De reflectietool methodisch werken is onderdeel van het kennisdossier methodisch werken van Waardigheid en trots op locatie. In dit kennisdossier vind je o.a. nog een achtergrondartikel met een infographic over methodisch werken in de verpleeghuiszorg, een animatievideo met korte uitleg over het belang van methodisch werken en een inspiratiebox met voorbeelden en instrumenten van zorgaanbieders van verpleeghuiszorg die methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben.

Werkwijze reflectietool methodisch werken

‘We willen het organisaties zo makkelijk mogelijk maken’, zegt Jeroen Havers, senior adviseur bij Vilans. Daarom is de reflectietool goed gevuld. De tool bevat een algemene beschrijving, een draaiboek, een format van een presentatie, 12 stellingen én een Excelbestand. ‘Dat Excelbestand is bedoeld om de stellingen te beantwoorden en de antwoorden te verwerken, waarna automatisch gemiddelden en grafieken verschijnen.’

Reflectiegroepje

Om met de reflectietool te werken, stelt de organisatie een reflectiegroepje samen met maximaal 10 mensen uit de organisatie. ‘Dat moeten wel mensen uit verschillende niveaus van de organisatie zijn. Want je wilt zicht krijgen op álle niveaus van methodisch werken.’

Voorafgaand aan de groepssessie lezen de deelnemers het achtergrondartikel methodisch werken uit het kennisdossier methodisch werken van Waardigheid en trots op locatie.

Stellingen beantwoorden

‘Wijs een gespreksleider aan en laat de deelnemers eerst de stellingen beantwoorden’, vervolgt Jeroen. ‘En nee, dat gebeurt niet anoniem, je wilt immers het gesprek aangaan!’ Voorbeelden van de stellingen zijn ‘We weten allemaal wat er bedoeld wordt met methodisch werken’ en ‘We snappen waarom methodisch werken belangrijk is’. Elke stelling is voorzien van een heldere toelichting.

‘Daarom moeten deelnemers zeker een halfuur vrijmaken om de stellingen te beantwoorden. Ze moeten immers ook de toelichtingen lezen. Ze kunnen dit voorafgaand aan de groepssessie doen, op een moment dat het hén uitkomt.’ Uiteraard zijn de stellingen niet zomaar gekozen. ‘We hebben ze geclusterd in 4 hoofdonderwerpen, met ieder 3 stellingen: bewustwording, zorgproces, team en organisatie.’

Groepssessie

Vervolgens bereidt de gespreksleider het gesprek voor. Jeroen raadt aan om voor dit gesprek – de eigenlijke reflectie – ook genoeg tijd vrij te maken. ‘Wij gaan uit van 2,5 uur. In die tijd kijk je samen wat opvalt. En of je het herkenbaar vindt wat je ziet. Vraag de deelnemers vooral ook naar aanvullingen. Je zult zien dat hier verschillende aandachtspunten uitrollen, waarmee je vervolgens aan de slag kunt. Bijvoorbeeld door verbeteracties te formuleren en te prioriteren. Tips hoe je hiermee verder kunt na de groepssessie, vind je in de basispresentatie. Zo til je het methodisch werken samen naar een hoger niveau.’

Downloads reflectietool methodisch werken

Voor het uitvoeren van de zelfreflectie methodisch werken zijn de volgende bestanden beschikbaar:

  • Handleiding reflectietool methodisch werken (pdf)
  • Stellingen reflectietool – voor print en digitaal in te vullen (pdf)
  • Stellingen reflectietool – voorbeeld ingevuld bestand (xlsx)
  • Stellingen reflectietool – leeg bestand voor het invullen / verzamelen van de reacties op de stellingen (xlsx)
  • Draaiboek groepsessie reflectietool methodisch werken (pdf)
  • Presentatie groepssessie reflectietool methodisch werken (ppt)

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Toolkit