Naar hoofdinhoud Naar footer

Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie

Gepubliceerd op: 25-01-2021

Volgens het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is er sprake van persoonsgerichte zorg als de bewoner in alle levensdomeinen uitgangspunt is bij de zorg- en dienstverlening. De werkvorm ‘Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie’ heeft als doel om de mate van persoonsgerichte zorg te evalueren. Dit draagt bij aan leren en verbeteren. Deze werkvorm is ontwikkeld en toegepast bij Vivent.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Evaluatie persoonsgerichte zorg

Waarom?

De evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie inspireert als

 • je een methode zoekt om in beeld te krijgen in hoeverre een team persoonsgerichte zorg in de praktijk weet te brengen.

Evalueren door observeren

Wat?

 • Met deze methode van observeren kun je evalueren of persoonsgerichte zorg daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Bij de werkvorm vind je belangrijke tips voor de voorbereiding, voor de observatie en voor de nabespreking.
 • Het team krijgt zo een spiegel voor en ziet zelf waar er verbeteringen mogelijk zijn.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en team-niveau en past binnen het cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van het evalueren via observatie

Wat levert het op?

 • Inzicht en bewustwording in eigen gedrag van het team, complimenten en waar verbeteringen nodig zijn.
 • Input voor eigen verbeterplan team, teamleden zijn gemotiveerder voor het verbeterplan

Door wie te gebruiken?

 • Zorgteams intramuraal op teamniveau
 • De observator: degene die de observatie doet. Dit is iemand die op dat moment geen zorg verleent.
  • Observator moet weten hoe persoonsgerichte zorg er uit kan zien.
  • Deze observator moet kunnen observeren (zonder deel te nemen, niet nonverbaal of verbaal oordelend)
  • Observator moet een objectief en systematisch verslagje kunnen schrijven en dit mondeling kunnen toelichten.

Hoe te gebruiken?

 • Bij de start van een verbetertraject, maar ook bij evaluaties. Deze methode is niet bedoeld voor beoordeling van personen. 

Download

De ‘Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie’ is  ontwikkeld en toegepast bij Vivent.

 • Download de ‘Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie’ (pdf) onderaan de pagina.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Werkboek

Taal

Nederlands