Naar hoofdinhoud Naar footer

Workshop Samen werken aan Samenwerking

Gepubliceerd op: 10-02-2021

Hoe kun je elkaar als collega’s in een team op een goede en constructieve manier samenwerken op het werk? En hoe kun je als team hierin zelf de norm vaststellen? Deze 2 uur durende workshop helpt om te komen tot gezamenlijk gedragen afspraken over een prettige manier met elkaar samenwerken en omgaan.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Samen aan de slag

Waarom?

Deze workshop inspireert als

 • je met je teams wilt werken aan basisafspraken over constructief samenwerken.
 • je in een enkele teamsessie wilt komen tot gezamenlijk gedragen afspraken over een prettige manier van met elkaar samenwerken en omgaan. Hoe kan het team hierin zelf de norm vaststellen.

Draaiboek

Wat?

 • Er is een draaiboek beschikbaar van de succesvolle workshop ‘Samen werken aan Samenwerking’om te gebruiken in een zorgteam of tussen teams/multidisciplinaire teams 
 • In de opzet is ook ‘Deep democracy’ verwerkt, opdat de afspraken ook echt door ieder gedragen zijn en de stem van de minderheid juist gehoord is. 

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en past met name binnen het check/act voor cyclisch leren en verbeteren.

Resultaat van de workshop

Wat levert het op?

 • Inzicht in elkaars wensen en verlangens voor het goed samenwerken, elkaar echt horen.
 • Norm: teamafspraken over welk gedrag het team graag wil zien in het samenwerken en de omgang naar elkaar.
 • Afspraken over borging van afspraken hierover.

Door wie te gebruiken?

 • Leidinggevende samen met het team
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Begeleiding door coachende collega, omdat de leidinggevende zelf ook onderdeel is van de samenwerking.

Aan de slag met de workshop

Hoe te gebruiken?

 • In een eenmalige sessie (circa 2 uur) stapsgewijs de samenwerking onderling bekijken, met reflectie op wat ieder belangrijk vindt in samenwerken om zo te komen tot gezamenlijke afspraken.
 • Feelgood/energizer-start met reflectie met beelden: positieve aspecten en wensen voor goed samenwerken en dit omzetten in positieve afspraken: zo willen we samenwerken.
 • Concrete afspraken maken hoe hier mee verder.
 • Randvoorwaarde: het is belangrijk is dat de teamleider hier op terug blijft komen, bijvoorbeeld in overdrachtsmomenten, spontane momenten en in teamoverleggen

Download

Het draaiboek voor de workshop Samen werken aan Samenwerking is ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots op locatie samen met zorgorganisatie Vredenoord in 2019.

 • Download het draaiboek van de workshop Samen werken aan Samenwerking (zie downloads)

Meer weten

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Training

Taal

Nederlands