Naar hoofdinhoud Naar footer

Format Teamplan grip op je werk en tijd

Gepubliceerd op: 17-02-2021

Wil je als team meer inzicht krijgen in wat je doet? Gebruik dan dit format voor het Teamplan grip op je werk en tijd. Hierin kun je alle activiteiten van het team beschrijven. Dit biedt grip op je werk, maar ook inzicht aan het management over hoe de tijd besteed wordt en waar knelpunten zitten.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Werken met het teamplan

Waarom?

Dit format inspireert als

 • je een format zoekt van een teamplan, waarmee een team meer grip krijgt op de eigen tijd en zo inzicht kan verschaffen aan het management.

Meer grip

Wat?

 • Het is een format voor een teamplan. In het teamplan kun je alle activiteiten van het team gedetailleerd beschrijven. Daarmee krijgen teams meer grip op wat ze doen en kunnen ze inzicht aan het management verschaffen over waar ze hun tijd aan besteden en waar knelpunten zitten. De teams vullen het teamplan zelf in, onder begeleiding van een adviseur of teammanager.
 • Het teamplan bestaat uit vier onderdelen:
  1. Een korte beschrijving van de visie en kernwaarden.
  2. Een overzicht van de teamsamenstelling: namen, contracturen, fte, productiviteit, netto uren productief en netto uren niet-productief. En het aantal uren beschikbaar in de begroting.
  3. Het activiteitenplan. Dit is een gedetailleerde beschrijving van alle activiteiten die het team gedurende 24 uur uitvoert. Van de overdracht tot het verzorgen van cliënten, van het uitdelen van medicatie tot het houden van een MDO en van de huishoudelijke verzorging tot de artsenvisite. Van alle activiteiten wordt beschreven:
   • Wat houden de werkzaamheden in?
   • Door wie, aan wie, met wie en voor wie worden deze activiteiten uitgevoerd?
   • Wanneer worden ze uitgevoerd?
   • Welke middelen zijn hiervoor nodig (tijd en voorwaarden)?
  4. De werkafspraken: cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en past binnen de PDCA voor cyclisch leren en verbeteren grip op eigen werk.

Resultaat van het werken met het teamplan

Wat levert het op?

 • Medewerkers krijgen meer grip op de eigen tijd en kunnen inzicht verschaffen aan het management.

Door wie te gebruiken?

 • Teams en teamleden onder begeleiding van een adviseur of teammanager.

Aan de slag met het teamplan

Hoe te gebruiken?

 • In het format kunnen teams onder begeleiding van een adviseur of teammanager samen een teamplan opstellen.

Download format Teamplan grip op je werk en tijd

Het format voor het Teamplan grip op je werk en tijd is ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots in 2016.

 • Download het format Teamplan grip op je werk en tijd (doc) onderaan de pagina.

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Taal

Nederlands