Naar hoofdinhoud Naar footer

Tool: Hoe ziet mijn dienst eruit?

Gepubliceerd op: 15-09-2022

De tool ‘Hoe ziet mijn dienst eruit?’ biedt hulpmiddelen om een overzicht te maken van de afspraken en rolverdeling gedurende een dienst. Hoe organiseer je een eenduidige werkwijze bij het opstarten van een dienst, tussentijdse check en de afronding van een dienst, zodat iedereen ook fijn naar huis kan? De tool bevat onder andere een checklist, een poster en een evaluatieformulier.

Hoe ziet mijn ochtend- en avonddienst eruit?

Waarom?

Is op jouw locatie niet altijd duidelijk wat er binnen elke dienst moet gebeuren? En wie wat op welk moment moet doen? De tool ‘Hoe ziet mijn dienst eruit?’ kan helpen als:

 • Er behoefte is aan eenduidige afspraken bij het opstarten, tussendoor checken en afronden van de ochtend- en avonddienst.
 • Je een verhelderende poster zoekt, die je bijvoorbeeld in de zorgpost of aan de overlegtafel wilt gebruiken, om de taakverdeling tussen medewerkers van de ochtend- en avonddienst te organiseren.

Wat?

De tool bevat:

 1. Een schematisch overzicht met taken (checklist) die binnen het team in een dienst uitgevoerd worden en hoe je deze taken kunt monitoren gedurende de dienst. Een checklist voor het Kwaliteitshandboek.
 2. Een poster met de taken per dienst met drie momenten waarop de verantwoordelijke van dienst het team bij elkaar roept.
 3. Een evaluatieformulier dat de verantwoordelijke van dienst na elke dienst invult en bespreekpunten voor het team en de leidinggevende kan opleveren om zaken blijvend te verbeteren.

Download de onderdelen van deze tool onderaan deze pagina.

Welke niveau

Deze tool betreft het zorgproces: de zorgmedewerkers stemmen met elkaar af hoe zij de zorg en het welzijn van de bewoners en diens naasten, met elkaar organiseren gedurende een dienst.

Resultaat eenduidige dienststructuur

Wat levert het werken volgens deze eenduidige dienststructuur op? Een zorgmedewerker gaf aan:

‘Als je de poster gebruikt, weet je precies wat je aan elkaar hebt en hoe je de taken van die dag goed samen indeelt en organiseert. Het geeft duidelijkheid, structuur en vooral rust.’

Andere medewerkers vertelden:

 • ‘Iedereen deed maar wat, bij wie moet ik zijn? Eindelijk hebben we structuur in de chaos!’
 • ‘Het lukt beter om elkaar aan te spreken als een taak niet is uitgevoerd, omdat we nu precies weten wie wat doet.’
 • ‘Het geeft me rust nu ik weet dat alle taken verdeeld zijn.’

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerker
 • Leidinggevende
 • Kwaliteitsverpleegkundige
 • Kwaliteitsadviseur

Hoe te gebruiken?

Ter inspiratie bij het maken van een heldere rolverdeling bij het opstarten, tussendoor checken en afronden van de dienst. De Verantwoordelijke van de dienst heeft de coördinatie op:

 1. Begeleiden van deze drie checkmomenten per dienst.
 2. Verdelen van de taken.
 3. Checken of alle taken zijn uitgevoerd.

Elke afdeling stemt bij aanvang van de dienst af welke verpleegkundige of verzorgende (IG) die dag de verantwoordelijke van de dienst is. Of er wordt per afdeling een rooster gemaakt waarin dit vooraf is opgenomen.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 19-09-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands