Naar hoofdinhoud Naar footer

Boekje: Eenduidige werkwijze proces wonen

Gepubliceerd op: 21-01-2021

Zorgorganisatie Kennemerhart heeft een eenduidige werkwijze voor de langdurige zorg en wonen ontwikkeld over hoe we met elkaar werken in het cliëntdossier. Dit is het proces wonen. In een boekje is de belangrijkste informatie overzichtelijk opgesteld, zodat duidelijk is wat er van medewerkers wordt verwacht en kan er op iedere locatie op dezelfde manier worden gewerkt.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Eenduidige werkwijze proces wonen

Waarom?

Het boekje ‘Eenduidige werkwijze proces wonen’ inspireert als….

 • …er een eenduidige werkwijze met processtappen ontbreekt in het proces wonen: de processtappen in zorg, de cliënt leren kennen, een zorgplan vaststellen en evalueren van de zorg en het afsluiten van de zorg en afscheid nemen.
 • …er onduidelijkheid is over de verantwoordelijkheden in de processtappen.
 • …er een eenduidige werkwijze ontbreekt in de verschillende onderdelen van het zorgproces, het rapporteren en soorten overleg tussen behandelaar en zorgteam

Proces wonen in processtappen

Wat?

Het boekje ‘Eenduidige werkwijze proces wonen’ is bedoeld voor de medewerkers als naslagwerk over wie wat doet binnen het proces Wonen. Per processtap staat vermeld: wie deze uitvoert, de handeling, de beschrijving, de te gebruiken hulpmiddelen en het resultaat van de handeling (de output).

Het proces wonen is hier ingedeeld in de volgende processtappen..

 • Processtap in zorg nemen
 • Processtap cliënt leren kennen
 • Processtap zorgplan vaststellen en evalueren
 • Processtap Afscheid nemen
 • Definities en terminologie

In het boekje staan verder nog een beschrijving van de overlegstructuren en tips voor het rapporteren.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naasten. De PDCA-cyclus komt in zijn geheel aan bod, gericht op de cliëntenzorg.

Resultaat methodisch werken

Wat levert het op?

 • Een duidelijke norm: Zo werken we hier.
 • Duidelijkheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden
 • Een eenduidige werkwijze in de in-, door- en uitstroom zorg
 • Een eenduidige werkwijze voor de voorbereiding en uitvoering van het  MDO en het zorgleefplangesprek
 • Een eenduidige afbakening tussen verschillende overlegvormen
 • Eenduidige verwachtingen rapportages

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers en behandelaars
 • Leidinggevenden
 • Scholingsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Management en beleid

Inspiratie inrichten ECD

Hoe te gebruiken?

Als inspiratie bij / voor het inrichten van een ECD: aantal en inhoud onderdelen ECD en voor afspraken hoe te werken.

Download

Het boekje ‘Eenduidige werkwijze proces wonen’ is ontwikkeld in 2019 door zorgorganisatie Kennemerhart.

 • Download het boekje 'Eenduidige werkwijze proces wonen' (pdf) onderaan de pagina.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Boek

Taal

Nederlands