Naar hoofdinhoud Naar footer

Methodiek Zelfevaluatie veilige zorg ten behoeve van teamplan

Gepubliceerd op: 21-01-2021

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Veilige zorg

Waarom?

De methodiek van zelfevaluatie inspireert als

 • je op zoek bent naar een manier om teamleden zelf een beoordeling te laten maken over de mate waarin teamleden veilige zorg in praktijk brengt.
 • je met een team een eigen teamplan wil maken.

Zorginhoudelijke (zelf)reflectie

Wat?

 • Methodiek om samen het te team te reflecteren op zorginhoudelijke thema’s. In dialoog vaststellen wat gaat goed en wat kan beter en dit vertalen in een teamverbeterplan.
 • Het bevat een excel voor de zelfreflectie.
 • Een voorbeeld presentatie van de terugkoppeling met visualisatie van het resultaat in taartpunten.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het teamniveau en gaat van Check Act naar Plan Do.

Resultaat van de zelfevaluatie

Wat levert het op?

 • Reflectie op zorginhoudelijke thema’s.
 • Inhoudelijke dialoog binnen het team.
 • Vaststellen wat gaat goed en wat kan beter.
 • Vertaalslag naar teamverbeterplan.
 • En bij realisatie doelen kreeg het team een taart

Door wie te gebruiken?

 • Teams

Aan de slag met de methodiek

Hoe te gebruiken?

 • Vragenlijst in Excell, in te vullen door de medewerker.
 • Kwaliteitsverpleegkundige verzamelde de uitkomsten en gaf deze terug in kleuren per taartpunt.
 • Dialoog in het team met begeleiding van de kwaliteitsverpleegkundige.
 • Samen opstellen teamverbeterplan.

Download

De methodiek zelfevaluatie veilige zorg is ontwikkeld vanuit Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in samenwerking met Waardigheid en trots op locatie.

 • Download de excel Zelfanalyse Basiskwaliteit op orde
 • Download de powerpoint Zelfanalyse resultaat Basiskwaliteit op orde

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Methode