Naar hoofdinhoud Naar footer

Overzicht met 34 manieren om stil te staan bij het werk, (zelf)reflectie en intervisie

Gepubliceerd op: 22-01-2022

Om je werk goed te doen is het belangrijk regelmatig stil te staan bij hoe je communiceert en werkt en welke keuzes je hierin maakt. Dit heet ‘reflecteren’ en heeft als doel om ervan te leren. Je houdt jezelf dan als het ware een spiegel voor over hoe je werkt en communiceert. Je kunt ook reflecteren in tweetallen, in kleine groepjes of in teamverband, en zo samen stilstaan bij het werk in de zorg en in het team. Een overzicht van mogelijk geschikte werkvormen van intervisie, intercollegiaal overleg en eenvoudige manieren om even stil te staan bij je werk kan daarbij ondersteunen.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Boekje met 34 werkvormen voor reflectie in de zorg

Waarom?

De uitgave met 34 werkvormen voor reflectie in de zorg inspireert als er behoefte is aan een set aan mogelijke geschikte vormen van intervisie, intercollegiaal overleg en eenvoudige manieren om even stil te staan bij je werk.

Stilstaan bij je werk en je team

Wat?

Het boekje met 34 werkvormen voor reflectie in de zorg is een bundeling van 34 verschillende manieren om stil te staan bij je werk: (zelf)reflectie, waardering of intervisiemethoden die te gebruiken zijn door leidinggevenden en medewerkers. Per werkwijze is aangegeven:

 • wat het is,
 • voor wie het is,
 • hoe de werkvorm te gebruiken is,
 • wat het doel is,
 • wat het effect of resultaat is.

In deze bundeling zijn ook diverse reflectievormen opgenomen uit werkboeken ontwikkeld door Sting (nu onderdeel van V&VN), beroepsvereniging van verzorgenden:

 • Koppen bij elkaar! – Handleiding intercollegiaal overleg in de verzorging
 • Kennis ligt op de werkvloer – Een gids met werkvormen voor verzorgenden teamleiders en managers
 • Iedereen is anders, mooi toch – Werken met het zorgleefplan in multiculturele zorgorganisaties. (Werkboek voor verzorgenden, Utrecht, februari 2008)

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en team-niveau en is toegespitst op Check en Act in het werk (PDCA-cyclus).

Resultaat gebruik van werkvormen

Wat levert het op?

 • Reflectie op het eigen en team-functioneren
 • Intercollegiaal overleg
 • Intervisies op diverse thema’s
 • Waarderen en stoom afblazen

Door wie te gebruiken?

 • Zorgmedewerkers (een aantal van de werkvormen)
 • Behandelaren
 • Leidinggevende
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Scholingsmedewerker
 • Management

Inspiratie leren en reflecteren

Hoe te gebruiken?

Het boekje met 34 werkvormen voor reflectie in de zorg is te gebruiken als naslagwerk en handleiding voor reflectiemogelijkheden.

Download

Het boekje ‘34 eenvoudige werkvormen voor reflectie in de zorg’ is  ontwikkeld door Vilans en Zorgvoorbeter, in het kader van het thema Goed in Gesprek.

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands