Terugkijken: Webinar geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen

Theo van Uum, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS, en Hanneke Sikkema, afdelingshoofd verpleging en verzorging bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blikten op vrijdag 24 juni 2020 tijdens het webinar ‘geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen’ terug op een hectische periode. Achteraf is de strenge bezoekregeling goed te begrijpen, stellen zij. Maar als die tweede coronagolf er komt moet er meer rekening worden gehouden met de wensen van de cliënten. Er moet ruimte zijn voor maatwerk. Webinar gemist? Kijk nu het volledige webinar terug!

Het aantal mensen met corona in de verpleeghuizen is sterk afgenomen. Inmiddels kunnen we terugkijken. Hoe is het gegaan? Welke knelpunten waren er? Hoe kijken we met de kennis van nu naar de bezoekregelingen? Welke lessen zijn er te leren? En wat gaat er gebeuren als de gevreesde tweede golf van besmettingen zich aandient? Daarover spraken Theo van Uum (ministerie van VWS) en Hanneke Sikkema (IGJ) tijdens het webinar ‘geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen’.

Webinar terugkijken

Ruim 100 mensen keken 24 juli 2020 live naar het webinar over de geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen. De opname start met een korte inleiding door Anneke Augustinus, programmamanager bij Waardigheid en trots op locatie. Daarna volgen de presentaties van Theo van Uum (VWS) en Hanneke Sikkema (IGJ). Ook was er tijd voor het stellen van vragen.

Bekijk hieronder de webinar terug en lees de antwoorden van de IGJ en VWS op de vragen van de deelnemers.

Uitleg aan bewoners, familie en medewerkers

Wat hebben we terugkijkend geleerd, vroeg Van Uum zich af. Bovenaan staat het belang van goede communicatie. ‘Bij het instellen van een maatregel moet je goed uitleggen wat je doet en waarom je het doet. Bij het afschalen van een maatregel is misschien nog wel meer discussie, omdat het tempo varieert. Sommige locaties versoepelen sneller, andere zijn voorzichtiger. Dat is verklaarbaar, want elk verpleeghuis is anders. Maar je moet het wel goed uitleggen aan bewoners, familie en medewerkers.’

Balans veiligheid en kwaliteit van leven

Theo van Uum constateert ook dat de balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven de afgelopen maanden af en toe zoek was. ‘Preventie domineerde. Begrijpelijk, want we wisten niet waar we naartoe gingen. Maar naarmate de regelingen langer duurden, werden de situaties schrijnender. Het is aangrijpend om te bedenken hoe het is als je in je laatste levensfase twee of drie maanden geen bezoek, geen fysiek contact mag hebben met je naasten. Die balans moeten we goed bewaken.’

Verslag en presentatie Theo van Uum

Verpleeghuizen klaar voor nieuwe corona-uitbraak?

Hanneke Sikkema vertelt dat de coronacrisis grote gevolgen had voor het toezicht op de verpleeghuizen. De IGJ besefte dat verpleeghuizen hun handen vol hadden om de crisis te bezweren. De inspectie trad daarom terughoudend op, mits goede en veilige zorg gewaarborgd was. Sinds 1 juli gaan de inspecteurs van de IGJ weer op bezoek bij zorgaanbieders. Op locatie ligt de focus op de vraag of een organisatie is voorbereid op een nieuwe uitbraak.

Inspecteurs bellen met zorgaanbieders

de IGJ wilde in ieder geval weten waar onder deze moeilijke omstandigheden knelpunten lagen. De telefoon bood uitkomst. Inspecteurs belden met alle zorgaanbieders, eerst met die in het zuiden van het land, daarna in de andere provincies.

‘Het waren informerende gesprekken. Lukt het om de zorg te organiseren? Hoe gaat het met besmettingen? Zo kregen wij een beeld van wat er gaande was. En het bleef niet bij één gesprek. Mensen hadden de naam en telefoonnummer van onze inspecteurs en konden ons bellen met vragen of als ze wilden dat we meedachten. En ze belden ons ook.’

Verslag en presentatie Hanneke Sikkema

Uitwisseling tussen webinar-bezoekers

De strenge maatregelen werden bij zorgaanbieders niet altijd begrepen. En toen de regels werden versoepeld, gingen sommige organisaties zelf op de rem staan. Een deelnemer aan de webinar merkte in de chat hierover op: ‘De eerste weken kon ik het strenge beleid nog begrijpen, maar daarna niet meer. Ook de versoepeling van de bezoekregeling ging op sommige plekken tergend langzaam. Zelfs in huizen waar geen enkele besmetting heeft plaatsgevonden. Hoe komt dat? Is het angst? Verlamming? Omdat ik wil snappen hoe het werkt en mee wil helpen aan het herstellen van de driehoek bewoner-zorg-familie, ben ik met een aantal collega’s het volgende initiatief gestart. Als je mee wilt denken, wees welkom via de website van Zorgdragers.nl

Biedt mogelijkheid tot delen pijn en verdriet

In de chat vroeg een vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zich af hoe anderen de dialoog aangaan met cliënten die ‘opgehokt’ zijn geweest. ‘Volgens mij is het zinvol om familie in een kleine, digitale setting de kans te geven om onder deskundige leiding hun ervaringen, pijn en verdriet met elkaar te delen. Maar ook hun creativiteit.’ De handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd geeft handvatten voor een gesprek.

Verslaglegging door: Jos Leijen

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Meer weten

Geplaatst op: 28 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021