Inventarisatie instrumenten: Ken je cliënt

Op de swingende beat van het nummer ‘you don’t know me’ (Jax Jones) opent Brenda Klos, themacoördinator bij Waardigheid en trots de workshop Ken je cliënt. Vervolgens krijgen de bezoekers allemaal de opdracht om te gaan staan, een kwartslag te draaien en de handen op de schouders van de rug voor hen te leggen en deze even lekker los te masseren. Op de vraag ‘Wie vond dit prettig?’ komen reacties als ‘Het is ongemakkelijk. Iemand zit aan je terwijl je die niet kent.’ En wie heeft tijdens de massage aangegeven wat hij wel of niet prettig vond? Vrijwel niemand.

workshop ken je client

Conclusie van dit experiment: in de zorg kun je alleen je werk goed doen als je goed communiceert en doorvraagt naar wat iemand wil, en de zorg afstemt op de behoefte. Zoals uit het massage-experiment blijkt, geef je niet uit jezelf aan wat je wel of niet prettig vindt. Ook wanneer je als professional bezig bent, vraag je niet altijd uit jezelf naar iemands wensen en behoeften. Daar moet je dus heel bewust aan werken.

Tijd investeren

Peter Hoekstra en Christina Bierma, themacoördinatoren bij Waardigheid en trots nemen het stokje over. ‘Tijd vinden om je cliënt te leren kennen, bij voorkeur al wanneer iemand bij je op de wachtlijst staat, betekent prioriteit stellen.’ Binnen Waardigheid en trots zijn veel organisaties met deze ontwikkeling bezig en worden instrumenten gedeeld en ontwikkeld die gebruikt worden om de cliënt te leren kennen. Waar in de patiënt journey zet je deze instrumenten in om de cliënt te leren kennen? Aller eerst in de fase voor de verhuizing, maar vervolgens moet je ook continu blijven doorvragen.

ken je client

ZuidOostZorg

ZuidOostZorg: ‘Op de dag van verhuizing willen we het persoonlijke verhaal van de cliënt al kennen.’ Als de indicatie gesteld is en de verhuizing in zicht is, gaat een evv’er met een welzijnscoach op huisbezoek bij de aanstaande cliënt en een mantelzorger om zijn persoonlijke verhaal op te halen en het netwerk in beeld te brengen.

De instrumenten die daarbij worden ingezet zijn ondersteunend en niet leidend. Het doel is niet een ingevulde vragenlijst, maar een goed gesprek. ZuidOostZorg maakt gebruik van:

  • Gedachtegoed leefplezier – instrument harteroos
  • spinnenweb van Machteld Huber
  • steuncircel (netwerk in kaart)
  • mantelzorg risicoscan

De eerste ervaringen zijn zeer positief, alleen al het bezien van de woonsituatie levert veel waardevolle observaties op ‘wat is belangrijk voor iemand’

Lees meer over de instrumenten en methoden van ZuidOostZorg in de publicatie Ken je cliënt.

ActiVite

ActiVite wil werken aan het vergroten van het welbevinden van haar cliënten. ‘Een verzorgende kwam terug van een begrafenis en dacht dat ze bij de verkeerde begrafenis geweest was. Ze hoorde daar verhalen over een totaal ander persoon, dan de cliënt die zij verzorgd had’. ActiVite besloot verhalen op te gaan tekenen van haar cliënten. Welzijn vergroten begint met een goed gesprek met de bewoner. Samen met verzorgenden en verpleegkundigen zijn daarvoor verschillende methodieken ontworpen. Want verschillende bewoners en medewerkers vinden verschillende methoden prettig.

  • Om in gesprek te gaan met mensen met dementie over hun beweegplan, is een kaartenset ontworpen met hobby’s, huishoudelijke activiteiten en beroepen om te peilen welke voorkeuren de bewoner heeft met betrekking tot bewegen.
  • In het kader van het vergroten van vrijheid wordt het gesprek aangegaan om samen een keuze te maken uit alternatieve maatregelen
  • Voor cliënten met somatische en psychogeriatrische klachten zijn een ‘doodle me’ bord en een spel gemaakt om de wensen en behoeften te leren kennen op gebied van wonen, eten en drinken, en hobby’s.
Lees meer over de instrumenten en methoden van ActiVite in de publicatie Ken je cliënt.

Publicatie ‘Ken je cliënt’

Om te voorkomen dat elke zorgorganisatie zelf het wiel gaat uitvinden in de ontwikkeling van methoden en instrumenten om de cliënt te leren kennen, heeft Waardigheid en trots een aantal instrumenten verzameld in de publicatie Ken je cliënt.

Verslag door: Vera Hendrikse

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019