Erik Wolkotte, directeur TZA: ‘Wij werken aan bewustwording, adoptatie en acceptatie van technologische innovatie’

‘Inkoop van innovatie en e-health in de langdurige zorg’. dat was het thema van een masterclass op 16 mei 2019 in Utrecht. Het Ministerie van VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders leren van en met elkaar hoe zij stappen kunnen zetten bij het implementeren van technologische vernieuwing. Eén van de presentaties werd verzorgd door de Technologie & Zorg Academie (TZA) uit Twente.

De Technologie & Zorg Academie (TZA) uit Twente is een coöperatieve vereniging. De leden zijn gemeenten, zorgaanbieders, opleiders en verzekeraars. Daarnaast heeft de TZA een netwerk van leveranciers en kennispartners. De TZA helpt deze partners om veelbelovende innovaties te testen en sneller op de markt te krijgen.

De TZA zet zich ook in om de kennis over zorgtechnologie bij professionals en cliënten te vergroten. TZA verzorgt onder andere nascholing voor professionals. In 2018 werden hiermee 1800 studenten en professionals bereikt. Dit jaar is er een versnelling zichtbaar. Alleen in het eerste kwartaal werden al meer dan 1000 mensen bereikt.

De Academie heeft een ‘Appartement van de Toekomst’ in het pand van het ROC van Twente in Enschede. Hier zijn de laatste snufjes te zien op het gebied van zorgtechnologie. TZA-leden bieden ook mogelijkheden om innovatieve zorgtechnologie te testen.

“De zorgvraag neemt toe en het beschikbare personeel neemt af”, echode TZA-directeur Erik Wolkotte de woorden van DG Kees van der Burg. “Er kan al veel op technisch gebied, maar er is nog veel onbekendheid. Wij werken aan bewustwording, adoptatie en acceptatie. We willen de kennis-gap overbruggen.” TZA doet dit op drie vlakken, legde hij uit: leren en werken, oefenen en testen.

Succesvolle innovatie

Wolkotte noemde als succesvolle innovatie het voorbeeld van Lea (lean elderly assistant), een geavanceerde loophulp. “Lea is geschikt voor mensen die te slecht zijn voor een rollator, maar te goed voor een rolstoel. Nu belanden deze mensen nog in een rolstoel en bewegen ze te weinig. Vervolgens moet je een fysiotherapeut inzetten om toch nog wat te bewegen.”

“Lea daagt de gebruiker uit”, aldus Wolkotte. “Ze geeft mensen meer bewegingsvrijheid en houdt hen in beweging. Je kunt er zelfs voorzichtig een walsje mee dansen.” Het apparaat is wel kostbaar, erkent hij. “Maar de fysio kan eruit. Zo vervang je schaars personeel door technologie en biedt je mensen gelijk meer zelfstandigheid.”

De TZA-directeur somde succesfactoren op voor technologische innovatie:

 • Besef dat technologische innovatie een oplossingsrichting is, net zoals sociale innovatie
 • Besef dat je er echt tijd in moet stoppen, kosten gaan voor de baten uit
 • Maak het onderwerp van gesprek, door alle lagen van de organisatie; wat wil je ermee als organisatie? Hoe kan het jou helpen?
 • Zoek samenwerking in de regio op bestuurlijk én uitvoerend niveau
 • Investeer in medewerkers:
  • Geef mensen tijd en mandaat om het op te pakken
  • Investeer in kennis en scholing
  • Stimuleer om te gaan proberen

Verslag door Jos Leijen

Meer weten

Geplaatst op: 27 mei 2019
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2021