3 zorgaanbieders pitchen over technologische innovatie

‘Inkoop van innovatie en e-health in de langdurige zorg’. dat was het thema van een masterclass op 16 mei 2019 in Utrecht. Het Ministerie van VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders leren van en met elkaar hoe zij stappen kunnen zetten bij het implementeren van technologische vernieuwing. Jeroen Kleinjan van Carintreggeland, Robert Slaghuis van Lunet Zorg en Corrie de Koning van Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland vertelden over wat zij nodig hebben voor verdere technologische innovatie binnen hun organisatie.

Noodzakelijke innovatie

Jeroen Kleinjan van Carintreggeland somde nog eens de noodzaak van innovatie op. Het geeft de klant meer regie over zijn eigen leven. Het biedt oplossingen voor veranderingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Innovaties kunnen het werk leuker maken en ruimte scheppen om te focussen op het welzijn van de cliënt. Tot slot is innovatie noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden.

Innovatie gaat echter niet vanzelf. Technologie is duur en de financiering kost soms hoofdbrekens. Onder meer omdat preventie niet wordt vergoed. Daarnaast is er weerstand te overwinnen en zal het moeite kosten om medewerkers innovaties te laten omarmen. Verder moet een organisatie zijn ICT op orde hebben. Veel zorgaanbieders werken met verouderde systemen en infrastructuur. Vernieuwing vergt een forse investering.

Kleinjan pleitte voor samenwerking om innovaties tot stand te brengen. Zijn eigen organisatie is regionaal onder meer aangesloten bij de Technologie & Zorg Academie (TZA)en bij Vitaal Twente en landelijk bij Health Valley. Hij vroeg de steun van de zorgkantoren om koplopers in de zorg extra te stimuleren. Daarbij kreeg Kleinjan bijval van Jorrit Ebbe van de TZA: “Maar dan wel met de verplichting om succesvolle innovaties te delen en beschikbaar te maken voor andere zorgorganisaties.”

Slimme luier

Zorgorganisaties doen al veel aan innovatie, vertelde Robert Slaghuis van Lunet Zorg, een zorgaanbieder met 1500 intramurale en 1500 ambulante cliënten. Zijn organisatie is onder andere betrokken bij de slimme luier, die een signaal afgeeft als hij verschoond moet worden. Dit voorkomt dat verzorgenden onnodig moeten controleren en dat cliënten te lang in een vieze luier zitten. Lunet Zorg heeft een dochteronderneming Centraal 24, een alarmcentrale met 5000 aansluitingen die vanuit intramurale centra wordt bediend.

De financiering van innovaties is soms een knelpunt, aldus Slaghuis. Hij vroeg aandacht voor ‘shared savings’: soms vergt een innovatie investeringen van partij A, terwijl de baten elders in de keten worden genoten. Of de innovatie leidt tot een besparing op de zorg, maar een omzetdaling bij de innoverende partij. Hij riep op tot een meer uniforme financiering van preventie voor bijvoorbeeld alarmering voor mensen die nog geen medische indicatie hebben.

Nachtdienst uitgespaard

Corrie de Koning is programmamanager Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland. Zij vertelde over samenwerking door Zorgcirkel, Evean en leverancier Van Breda om beeldverbindingen tot stand te brengen bij Prins Hendrik in Egmond aan Zee. Tegenover de kosten van de technologie staat winst doordat de nachtdiensten niet uitgebreid hoefden te worden.

Mede naar aanleiding van de ervaringen bij dit project vroeg De Koning om ‘scharrelruimte’: de mogelijkheid om technologieën uit te proberen en te zoeken naar de beste oplossing voor cliënten. Ze pleitte ook voor bruikleendepots waar zorgverleners hulpmiddelen kunnen ophalen die ze inzetten voor cliënten en later weer terugbrengen. Of omruilen als een ander hulpmiddel beter geschikt lijkt. Verder wenste De Koning innovatie van de financiering; die is nu nog veel te complex.

Verslag door Jos Leijen

Meer weten

Geplaatst op: 27 mei 2019
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2021