Warmte en welzijn blijven voorop bij De Muzelaar

Waar veel verpleeghuizen een kwaliteitslag moeten maken in het contact met de cliënt, is dat voor kleinschalige woonvoorziening De Muzelaar in Alphen aan de Rijn precies andersom. Daar had de zorg, het welzijn en contact met de bewoner zoveel prioriteit dat de ‘harde kant’ van de zorg, de administratieve kant, iets ondergeschikt dreigde te raken. De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Waardigheid en Trots op locatie bevestigde deze bevinding, maar biedt nu ook ondersteuning om een verbeterslag te maken.

Monique en Tertia Muselaers zijn enkele jaren geleden samen De Muzelaar gestart vanuit het idealisme hier goede en fijne zorg te bieden aan iedereen, ook aan mensen met een zeer laag inkomen. Beiden hadden veel ervaring in de zorg en wilden het anders doen. Toen de locatie in Alphen aan de Rijn beschikbaar kwam, bedachten de zussen zich geen moment.

Scan ook geschikt voor kleine locaties en pgb-locaties

Ook voor kleinere locaties en pgb-locaties is de scan van Waardigheid en trots op locatie zeer geschikt. Deze locaties moeten ook voldoen aan het kwaliteitskader en hebben net als grotere locaties ontwikkelpunten. ‘Wij moeten een slag maken in het documenteren van bevindingen, plannen en eventuele acties. Vanuit het programma gaan ze op zoek naar de juiste coach die ons kan helpen’, aldus de initiatiefnemers van De Muzelaar. De Muzelaar heeft twee woongroepen voor zeven personen. Iedere medewerker heeft de zorg voor twee bewoners. Werk jij bij een kleine locatie? Aarzel niet en meld je aan.

Idealisme wint van administratie

Dit idealisme is direct voelbaar als je de locatie binnen komt. De twee woonkamers met elk maximaal zeven bewoners laten een willekeur aan meubels en kunstwerken zien. ‘Dat komt omdat iedereen hier zijn eigen stoel en spullen mee mag brengen waar hij of zij aan gehecht is. Zo wordt het een woonkamer van iedereen. En dat het er niet zo gestyled uitziet, vinden wij niet zo belangrijk. Het wonen en welzijn dat aansluit bij de bewoners heeft onze dagelijkse prioriteit’, vertelt Tertia bij het welkom.

Zus Monique schuift aan en vertelt waarom zij de locatie hebben aangemeld voor de scan. ‘De Muzelaar heeft in 2017 kennis gemaakt met Waardigheid en Trots, toen wij deel mochten nemen aan een zogenoemde werkkamer, welke gericht was op de ontwikkeling van een kwaliteitsmodel voor kleinschalige wooninitiatieven. Inmiddels is dit uitgegroeid tot de oprichting van de Coöperatie Kwaliteit @ Welzijn in de zorg. Maar vorig jaar, ruim zes jaar na opening, bracht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek aan De Muzelaar. Uit dit rapport kwam naar voren dat er op het gebied van ‘plan-do-check-act’ nog wel verbeteringen noodzakelijk waren.’

‘We hebben bijvoorbeeld nascholingstrajecten ingekocht, we kunnen overstappen naar het elektronisch aftekenen van medicatie in het kader van medicatieveiligheid en zo gaan we nog veel meer doen. Het wordt een jaar van organiseren en uitvoeren waar wij, samen met medewerkers en familie erg naar uitkijken.’

Dossiervoering ook belangrijk

Monique vertelt: ‘We hadden de neiging tegen vaste regeltjes aan te schoppen; wij zouden anders zijn! Meer tijd maken voor de cliënt, luisteren naar wat iemand wil en er voor diegene zijn, waren het meest belangrijk.’

Ze vervolgt: ‘Inmiddels is het ons ook wel duidelijk dat die regels er niet voor niets zijn en we moesten aan de slag. Dus besloot ik De Muzelaar aan te melden voor de pilot van Waardigheid en Trots op locatie. We doken met dit programma in een sneltrein. Begin oktober 2018 de kick-off, vervolgens binnen twee weken je sleutelfiguren zoeken (vertegenwoordiging van de mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en directie) en deze aanschrijven met het verzoek de vragenlijsten in te vullen. Dan binnen vier weken het kwaliteitsgeprek tussen sleutelfiguren, leiding en directie en de scanner van Vilans, waarna we begin december een afsluitend gesprek kregen.’

Tijdens het kwaliteitsgesprek kwam onder meer naar voren dat iedereen eigenlijk vond dat alles prima voor elkaar was bij De Muzelaar. ‘Familie en naasten vinden dat we meer dan genoeg tijd aan hen besteden en dat zij altijd op de hoogte gehouden worden van alle veranderingen binnen het wonen, welzijn en de zorg’, zegt Tertia.

Ze geeft aan dat het daarom wel eens lastig is om je exact aan je tweejaarlijks termijn van de zorgleefplangesprekken te houden en de goede zorg in de dossiers zichtbaar te maken. ‘Het is nu aan ons om dat goede gevoel van zorg bij cliënt en naasten ook terug te laten komen in het dossier’, zegt Tertia.

Beter documenteren

Monique en Tertia hebben inmiddels te horen gekregen dat zij vanuit Waardigheid en trots op locatie ondersteuning gaan krijgen op de verbeterpunten uit de scan. Zij grijpen deze ondersteuning dan ook met beide handen aan. ‘We moeten een slag maken in het documenteren van bevindingen, plannen en eventuele acties. Vanuit het programma gaan ze op zoek naar de juiste coach die ons kan helpen.’

Medewerkster Cynthia Bes ziet de aanpassingen met vertrouwen tegemoet. ‘Ik werk hier nu een jaar en er is al veel veranderd. We hebben nu bijvoorbeeld per medewerker de verantwoordelijkheid voor twee bewoners. Wij moeten bewaken dat hun zorgdossier up-to-date is en dat er actie genomen wordt als een situatie daarom vraagt. Omdat we het heel duidelijk hebben onderverdeeld, gaat het bijhouden van die dossiers nu heel natuurlijk en kost het nauwelijks extra tijd. Onze qualitytime met de bewoners leidt dus niet onder de aanpassing en dat vind ik wel heel fijn’, laat zij weten.

Twee vrouwen voor verpleeghuis

Voor Monique en Tertia wordt 2019 het jaar van de kwaliteitsslag. ‘We zijn drie trajecten begonnen: met de IGJ, met Waardigheid en Trots op locatie en Kwaliteit @ Welzijn in de zorg.’

Monique geeft aan dat ook de budgethouders binnen de kleinschalige wooninitiatieven in 2019 een toeslag krijgen om invulling te geven aan het kwaliteitskader. ‘Hierdoor kunnen we nu echt stappen maken. We hebben bijvoorbeeld nascholingstrajecten ingekocht, we kunnen overstappen naar het elektronisch aftekenen van medicatie in het kader van medicatieveiligheid en zo gaan we nog veel meer doen. Het wordt een jaar van organiseren en uitvoeren waar wij, samen met medewerkers en familie erg naar uitkijken.’

Door Nienke Oort

Ook meedoen?

Lees alles over het programma Waardigheid en trots op locatie en meld je aan

Meer weten

Geplaatst op: 25 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021