De visie als leidraad, altijd en overal

Dit verhaal komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Dit verhaal is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 2. Visie.

Persoonsgerichte zorg in een prettige en veilige leefomgeving, samen met cliënt en familie, het staat vast in uw visie. Die visie is het fundament van uw organisatie. Maar gebruikt u hem ook? Of ligt hij in de diepste la en komt hij er alleen bij beleidsdagen uit? Dat is zonde. De visie moet leven, de visie stuurt. Zonder visie is het los zand. Zonder visie gaat iedereen zijn eigen richting. Benut hem, altijd en overal. Het moet een soort mantra worden. Wat is wijs om te doen in het licht van de visie? Waarvoor zijn we hier, wat vinden wij belangrijk? Zo blijven het geen loze woorden, maar wordt het praktijk.

De visie moet leven, de visie stuurt. Zonder visie is het los zand. Zonder visie gaat iedereen zijn eigen richting. Benut hem, altijd en overal.

Multidisciplinair werken: pak de visie erbij

Disciplines die langs elkaar heen werken, zorg die niet goed op elkaar aansluit, dat is niet de beste zorg voor uw cliënt. Pak de visie erbij en stimuleer behandelaren, zorgverleners, welzijnsmedewerkers om samen te werken en constant het belang van de cliënt voor ogen te houden. Hoe kunnen we gezamenlijk de allerbeste persoonsgerichte en veilige zorg geven? Met soms risico’s, als die maar goed afgewogen zijn en besproken met cliënt en vertegenwoordiger.

Methodisch werken: pak de visie erbij

Methodisch werken is een zorgverlenersterm, maar daarom niet minder belangrijk. Goed uitgevoerd komt het de cliënt ten goede. De essentie van deze manier van werken is dat je voortdurend met kennis van zaken de cliënt observeert, de juiste vragen stelt, risico’s signaleert en dat bespreekt met cliënt en naasten en vervolgens omzet in de beste zorg voor die persoon op dat moment. Met de visie in de hand moeten medewerkers zich bij elke cliënt afvragen: wat is persoonsgericht voor deze man of vrouw? Wat is een prettige omgeving? Hoe maak ik het zo veilig mogelijk? Ben ik voldoende bekwaam?

Werkprocessen inrichten: pak de visie erbij

Alles wat u doet moet direct of indirect ten goede komen aan de cliënt. De inrichting van de processen is daar een weerslag van. Het werkend principe is: iedereen in de organisatie levert een bijdrage aan het welbevinden van de cliënt. Val daar steeds op terug en vraag u af hoe het proces daar een aandeel in kan leveren, hoe het zo goed mogelijk antwoord geeft op hulpvragen, wensen en verlangens van cliënten, hoe het bijdraagt aan goede zorg.

Rolverdeling: pak de visie erbij

Persoonsgerichte en veilige zorg kan op het ene moment om een arts vragen, het volgende moment om een verzorgende of verpleegkundige, dan weer om een vrijwilliger of naaste. Blijf kritisch kijken naar de behoeften van cliënt en familie en bepaal wie de zorg moet verlenen. Zo is bijvoorbeeld het opstartproces bij een nieuwe cliënt vrij complex. Als dat goed gebeurt, heb je er het hele zorgproces profijt van. Dan hoef je niet continu bij te stellen omdat je iets hebt gemist. Dan weet je wat de cliënt en de familie wil en wat er nodig is. Dan zijn de verwachtingen over en weer duidelijk. Geef in zo’n geval de regie in handen van een verpleegkundige.

Familieparticipatie: pak de visie erbij

In uw visie staat vast iets over het samenwerken met familieleden. Maak die belofte waar. En doe het volgens uw visie, namelijk persoonsgericht. Familieleden kunnen verschillende rollen vervullen die andere activiteiten van zorgverleners vergen. Met een mantelzorger in de rol van ‘partner in de zorg’ moet de zorgverlener vooral samenwerken, met een ‘expert’ moet ze afstemmen, een ‘persoonlijke relatie’ moet ze faciliteren en wanneer de mantelzorger zelf ‘hulpvrager’ wordt, moet ze hem vooral ondersteunen. (SOFA-model).

Meer weten

Geplaatst op: 15 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2017