Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis: Karin Veltstra (Vivantes)

Welke bestuurder is daadwerkelijk een vertrouwd gezicht op de werkvloer? Karin Veltstra, bestuurder bij Vivantes: ‘De zorgmedewerkers mogen mij regelmatig een dag inroosteren. Dan begin ik ook gewoon om kwart voor zeven tijdens de overdracht en dan mogen ze mij alles laten doen, waarvan ze vinden dat ik moet ervaren om hen daarna het leven gemakkelijker te maken.’ 

Leiderschap volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat over het ‘in hun kracht zetten en faciliteren van zorgverleners’. Het ‘op gezette tijden meelopen binnen het primaire proces’ is daarbij een vereiste voor elke bestuurder.  Dienend en faciliterend leiderschap dus, waarbij professionele inbreng geborgd is. Maar hoe breng je dit als bestuurder in de praktijk? In de videoserie Leiderschap in het verpleeghuis vragen we verschillende verpleeghuisbestuurders te reageren op een aantal stellingen. Karin Veltstra bijt het spits af.

Samen leren en verbeteren

Mogen medewerkers buiten de lijntjes kleuren, als dit nodig is om persoonsgericht te werken? Van Karin Veltstra wel. Zij stimuleert naar eigen zeggen haar medewerkers zeker om initiatieven te nemen, maar zegt ze:  ‘Dan moeten ze dat wel binnen een team bespreken aan de hand van cliënt casuïstiek en ook goed in het dossier opschrijven waarom ze dat gedaan hebben, hoe ze dat ervaren hebben en wat anderen daarvan vinden. Dan leer je ook met elkaar.’ Een proces van samen leren en verbeteren dus, met verantwoording die daaraan dienend is. Veltstra: ‘Ook in de kwaliteitsgesprekken ligt bij ons de focus op hoe we zaken eventueel anders moeten doen om het gewenste resultaat te behalen, als dat nog niet het geval is. En niet op wat fout gaat of niet aan de norm voldoet.’

Werkdruk verlagen

Niet alleen zorginhoudelijk krijgen medewerkers de ruimte om zelf beslissingen te maken. Veltstra: ‘Om de werkdruk te verlagen krijgen de teams ruimte om zelf een stuk planning in te vullen. Medewerkers hebben dan meer zeggenschap over wanneer zij wel en niet werken. Een ander belangrijk punt is dat medewerkers in de teamoverleggen heel goed met elkaar nagaan wat de vraag is van de cliënt en wat de vaardigheden en competenties zijn binnen het team. Komen die met elkaar overeen en wat is er nog nodig in het team om aan deze cliënt vraag te voldoen? Een grote mate van werkdruk bij medewerkers komt doordat ze zich overvraagd voelen, omdat ze op dat moment die cliënt vraag niet kunnen invullen.’

Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis

Bekijk deel 1 van de videoserie over Leiderschap in het verpleeghuis waarin Karin Veltstra reageert op 5 stellingen over leiderschap.

Bekijk ook de andere video’s in de serie Leiderschap in het verpleeghuis.

Rubriek Leiderschap in de praktijk

Leiderschap is niet alleen iets van de bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Elke medewerker toont leiderschap door beslissingen te nemen. Leiderschap zit in álle beroepen in het verpleeghuis. Alleen gezamenlijk dragen medewerkers bij aan goede zorg voor de bewoner. In de rubriek Leiderschap in de praktijk vertellen verschillende medewerkers over leiderschap binnen hun functie. Lees de verhalen van onder andere een verpleegkundige, ergotherapeut, beleidsmedewerker, zorgmanager, praktijkopleider, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist, teamleider, etc. Lees de verhalen uit de rubriek Leiderschap in de praktijk .

Meer weten

Geplaatst op: 29 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023