Talent Nurses bij Carinova

In de zorg is het algemeen bekend dat het lastig is om verpleegkundigen te werven op niveau 4 en hoger. Veel zorgorganisaties hebben met dit probleem te kampen. Ook bij Carinova speelt dit probleem. Tijd voor een andere aanpak dus! Zo ontstond het idee van de Talent Nurse, een leerling verpleegkunde of ViG die naast zijn/haar voltijd opleiding een nul-urencontract krijgt bij Matchpunt, de flexpool van Carinova.

Vernieuwing

Carinova is deelnemer aan Waardigheid en trots met als veranderdoelstelling ‘De beleefde kwaliteit van de dienstverlening wordt bij onze cliënten dagelijks ervaren en is verankerd in het gedrag van onze medewerkers’.

De medewerkers in het team zijn de sleutel voor de vernieuwing. Vernieuwen betekent voor de teams anders denken en anders doen. Vernieuwing staat voor nieuwe initiatieven en energie, en een boost voor de veranderkracht van medewerkers én de organisatie. Medewerkers hebben zichzelf en elkaar veranderd, zij willen betekenisvol werk doen, zijn gemotiveerd. Het resultaat is een positieve kwaliteitsbeleving van de dementerende cliënt en zijn directe omgeving. Talent Nurses kunnen het verschil maken als het gaat om vernieuwen en om het verbeteren van het imago van de verpleeghuiszorg.

Er zijn diverse ontwikkelingen waardoor het voor (organisaties als) Carinova lastig is om op korte en langere termijn de functie van verpleegkundige goed in te vullen:

  • Op korte termijn is het lastig om diensten die openvallen door ziekte, vakantie en/of vacatures in te vullen. Externe zorgverleners inhuren is een optie, maar financieel ongunstig en daardoor minder wenselijk.
  • Voor de langere termijn is de landelijke verwachting dat er een tekort zal zijn aan verpleegkundig personeel. Dit tekort is eigenlijk nu al voelbaar.
  • Studenten verpleegkundige willen liever in het ziekenhuis werken. Uit onderzoek van ActiZ is gebleken dat de ouderenzorg een slecht imago heeft als werkgever: ‘saai en weinig diepgang’.

Talent Nurses

Een Talent Nurse is een student met een bijbaan bij Carinova, een leerling verpleegkunde of ViG die naast zijn/haar voltijd opleiding een nul-urencontract krijgt bij de Flexpool van Carinova. Om Talent Nurses te werven, heeft Carinova de samenwerking met de scholen gezocht die verpleegkundigen opleiden. Dit heeft in korte tijd al geresulteerd in 46 enthousiaste Talent Nurses.

De Talent Nurse wordt in eerste instantie gekoppeld aan een team, zodat hij/zij de werkwijze binnen Carinova – zoals de ‘rollen’ binnen het team – goed leert kennen. Met het nul-uren contract bij Matchpunt kan de Talent Nurse ook bij andere teams ingezet worden. Hierdoor leert hij/zij de organisatie en de diverse vormen van dienstverlening van Carinova goed kennen. Zo kunnen Talent Nurses breed ingezet worden.

Om de Talent Nurse ook in de toekomst aan Carinova te binden, wordt iedere maand een Talent Nurse College georganiseerd. Naast Talent Nurses zijn ook leerlingen, stagiaires of studenten (die nog geen Talent Nurse zijn) van harte welkom. Tijdens dit Talent Nurse College vertelt een verpleegkundige een enthousiasmerend verhaal over zijn/haar vak. Hiermee geeft Carinova een aansprekend beeld van de mogelijkheden en uitdagingen binnen de organisatie met name voor de toekomstige niveau 5 Verpleegkundige.

Natalie Faddegon is sinds deze zomer Talent Nurse bij Carinova. Na het behalen van haar diploma Verpleegkundige niveau 4 is zij gestart met de verkorte voltijd opleiding HBO-V in Nijmegen. Natalie geeft aan dat er bij studenten weinig kennis is over thuiszorg en gehandicaptenzorg. Zelf werkt ze bij Carinova in een extramuraal team in de woonzorg: ‘Binnen dit team is het werk  heel divers, dus ik doe veel ervaring op en krijg de basiszorg goed onder de knie. Daardoor krijg ik zelfs tijd om een beter contact met de cliënt op te bouwen! Wat ook fijn is, is dat het team mij veel verantwoordelijkheid geeft. Daardoor leer je veel en word je ook zelfstandig. Ik kan het elke student aanbevelen om Talent Nurse te worden!’

Meer weten

Geplaatst op: 1 december 2016
Laatst gewijzigd op: 1 december 2016