PREZO kwaliteitssysteem voor zorg Dementie op jonge leeftijd

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft het, op waarden gestoelde, PREZO kwaliteitssysteem laten ontwikkelen door Stichting Perspekt. PREZO Dementie op Jonge Leeftijd beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen.  “PREZO Dementie op Jonge Leeftijd schrijft medewerkers en organisaties niet voor hoe zij zorg moeten verlenen en welke ondersteuning geboden moet worden,” licht Thed van Kempen, voorzitter van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd toe. “Het reflecteert op de optimale kwaliteit van leven van mensen die voor hun 65e met dementie worden geconfronteerd.”

PREZO Dementie op Jonge Leeftijd reflecteert op de optimale kwaliteit van leven van mensen die voor hun 65e met dementie worden geconfronteerd.’

Aanvulling op eigen kwaliteitssysteem

De behoefte aan een aanvullend kwaliteitssysteem komt voort uit de bijzondere zorgvraag van mensen met deze ingrijpende aandoening. Van Kempen: “PREZO Dementie op Jonge Leeftijd legt de nadruk op de specifieke zorgbehoefte van jonge mensen met dementie. Het vormt een aanvulling op kwaliteitssystemen die organisaties reeds gebruiken.”

PREZO Dementie op Jonge Leeftijd sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. Het kwaliteitssysteem neemt waarden als uitgangspunt. Dit zijn waarden die betekenisvol zijn in het leven van jonge mensen met dementie: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling.

Dilemma’s bij werken met waarden

Waarden van cliënten, familieleden, zorgverleners en mantelzorgers staan soms op gespannen voet met elkaar. Nicolien van den Berg, directeur/bestuurder van Perspekt: “Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor deze waardenconflicten en dilemma’s. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de behoefte van de jonge cliënt om nog zelfstandig in de wijk te fietsen terwijl zijn veiligheid daarbij in het geding is? Wat voor de één een goede aanpak is, hoeft voor een ander niet tot kwaliteit van leven te leiden. Ga daarom met elkaar in gesprek. Maak samen afwegingen, leg de gemaakte afspraken vast en reflecteer naar verloop van tijd of de afspraken nog steeds passend zijn.”

Keurmerk

Zorgaanbieders die willen weten welke prestatie zij leveren aan hun cliënten kunnen zich laten toetsen door middel van een audit. De waarden en prestaties vormen het vertrekpunt in het kijken naar en toetsen van de kwaliteit van zorg aan jonge mensen met dementie. Bij een goed resultaat behaalt de organisatie het keurmerk PREZO Dementie op Jonge Leeftijd. Van den Berg: “Met het keurmerk PREZO Dementie op Jonge Leeftijd laat de zorgverlener zien dat er kwalitatieve goede zorg wordt geboden aan de specifieke doelgroep van mensen die voor hun 65e te maken krijgen met dementie.”

Koplopers

In Nederland zijn 28 zorgaanbieders aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Gezamenlijk vormen zij een leergemeenschap die als doel heeft de zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd verder te ontwikkelen. Ze werken hiervoor samen met de academische Alzheimercentra in Nederland en Vlaanderen. De aangesloten leden hebben uitgesproken op termijn allemaal het keurmerk PREZO Dementie op Jonge Leeftijd te willen behalen.

Bron: Perspekt.nu

Meer weten

Geplaatst op: 12 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022